Hva er de forskjellige Oksykodon bivirkninger?

June 28  by Eliza

Oksykodon er en reseptbelagte medisiner som brukes til behandling av moderat til alvorlig smerte. Som tilfellet er med alle medisiner, er det potensielle bivirkninger forbundet med anvendelse av oksykodon. Noen av de mest vanlige oksykodon bivirkninger omfatter tretthet, kløe, og munntørrhet. Mindre vanlige oksykodon bivirkninger kan omfatte angst, nervøsitet, eller diaré. I sjeldne tilfeller kan en alvorlig allergisk reaksjon oppstår, forårsaker potensielt livstruende komplikasjoner som tap av bevissthet eller pustevansker.

Mange pasienter er i stand til å ta oksykodon uten å oppleve plagsomme bivirkninger. De som opplever de mer vanlige bivirkninger av denne medisinen er vanligvis ikke plaget nok av disse bivirkningene å avvikle medisinering. Svimmelhet, tretthet og utmattelse er blant de vanligste oksykodon bivirkninger, så ekstrem forsiktighet bør tas når du utfører en aktivitet som krever fokus og konsentrasjon.

Tørr munn og kløe er vanlig rapportert oksykodon bivirkninger. Forstoppelse, kvalme og oppkast kan også utvikle seg som et resultat av å ta denne medisinen. Noen pasienter kan også oppleve bivirkninger som hodepine, søvnløshet, eller overdreven svetting.

Sjeldnere rapportert oksykodon bivirkninger kan inkludere tap av appetitt, magesmerter og diaré. Angst, nervøsitet, eller følelsen av ekstrem eufori er mulig med bruk av denne medisinen. Noen mennesker har rapportert hikke, smerte når du puster, eller seksuell dysfunksjon når du tar oksykodon.

Pasienter som misbruker denne medisinen er mer utsatt for å utvikle noen av de mer alvorlige oksykodon bivirkninger, for eksempel forvirring, uro, eller anfall. Hjerteproblemer, inkludert rask hjerterytme, lavt blodtrykk, eller sirkulasjonsforstyrrelser kan også forekomme. Noen pasienter kan utvikle alvorlige pusteproblemer eller slutter å puste helt. Misbruk eller misbruk som involverer oksykodon kan være dødelig i mange tilfeller, spesielt hvis akutt legehjelp ikke oppnås med en gang.

I sjeldne tilfeller kan oksykodon bivirkninger bære alvorlige allergiske reaksjoner som alltid bør behandles som en medisinsk nødstilfelle. Noen symptomer som kan tyde denne type allergisk reaksjon inkluderer kløe, utslett, eller elveblest. Hevelse, spesielt involverer ansikt og hals, er også vanlig når en allergisk reaksjon oppstår. Hvis ikke behandles umiddelbart, kan evnen til å puste bli nedsatt, hvilket fører til en potensielt livstruende situasjon.

Mens de fleste oksykodon bivirkninger ikke utgjør en alvorlig risiko for helse og velvære for pasienten, bør noen plagsomme bivirkninger meldes til en lege for videre evaluering. På grunn av faren for avhengighet eller misbruk, er det ekstremt viktig at denne medisinen er tatt akkurat som foreskrevet av lege. Ved mistanke om avhengighet, bør en lege varsles slik at riktig behandling kan begynne.

  • De potensielle bivirkninger av inges oksykodon inkluderer døsighet og tretthet.
  • En mulig bivirkning er en hodepine.
  • Svimmelhet er en vanlig bivirkning av oksykodon.
  • Allergiske reaksjoner på oksykodon kan forårsake kløe, utslett og elveblest.
  • Oksykodon kan føre til magesmerter.
  • Noen mennesker som er foreskrevet oksykodon blitt avhengige av denne kraftige smertestillende middel som tilhører opiat familien.
  • Oksykodon kan forårsake forstoppelse.