Hva er de forskjellige Radon symptomer?

May 15  by Eliza

Radongass er til stede i luften i varierende mengder. Høye nivåer av radon i boliger og bygninger er skadelig for kroppen, ofte fører til kreft i lungene hos individer ofte utsatt for det. De fleste av radon symptomer, som pustevansker, brystsmerter, tilstedeværelse av blod med hoste, vedvarende angrep av hoste, heshet, og hyppige luftveisinfeksjoner er uspesifikke symptomer som også kan vise til mange andre årsaker. Dette gjør forgiftning med radon svært farlig som det er generelt ingen spesifikke tegn og symptomer for tidlig diagnostisering. Symptomene på lungekreft er ofte de først observert som effekter av radon forgiftning.

Bygninger og lukkede rom, som hjemme kjellere og gruver, kan akkumulere høy mengde av radongass i luften. Radon er et biprodukt av uran, som naturlig finnes i jordsmonnet. Det er en radioaktiv gass som ikke har noen lukt, smak eller farge. Gassen kan trenge gjennom veggene i bygningene og akkumuleres i dårlig ventilerte rom. Åpne plasser og godt ventilerte rom vanligvis utgjøre mindre risiko for radon forgiftning.

Folk er stort sett uvitende om inhalere radon fra luften. Den radioaktivt element kan akkumuleres i lungene og kan forårsake stråling skader på cellene i kroppen. Med dette kan mutasjoner i DNA føre, noe som kan føre til kreft-dannelse i lungene. Dette gjør radon forgiftning den nest høyeste årsaken til lungekreft, etter røyking.

Radonverdier varierer fra sted til sted. Noen områder i et nabolag kan ha svært høye nivåer, mens andre steder har bare minimale mengder. Å fastslå radonverdier, er det kits tilgjengelig som kan plasseres i boliger og bygninger. Det er også noen selskaper som tilbyr tjenester for testing av radon i visse områder.

Få mennesker, men er klar over radon forgiftning og dens skadelige effekter på kroppen. Som radon symptomer er hovedsakelig ikke-spesifikke, vanligvis gjør denne diagnosen vanskelig i løpet av de første konsultasjoner. Når lungekreft har utviklet, er ledelse og behandling vanligvis fokusert på kreft i stedet for på noen spesifikke radon symptomer.

Miljøvernere argumentere bevissthet om radon og dens effekter på mennesker. Noen forebyggende praksis omfatter testing boliger og bygninger for radonverdier, oppmuntre ventilasjon i lukkede rom, og tette sprekker i vegger og gulv. Alle som opplever symptomer som ligner på radon symptomer oppfordres også til å søke medisinsk konsultasjon for diagnose og riktig medisinsk intervensjon.

  • En vedvarende hoste og hoste opp blod er symptomer på radon forgiftning.
  • Skadelige radon effekter inkluderer luftveissykdommer og lungekreft.