Hva er de forskjellige typene av Asset Allocation Tool?

October 25  by Eliza

Aktivaallokering i seg selv er et verktøy for å konstruere en diversifisert investeringsportefølje i finansmarkedene. En aktivaallokering kalkulatoren er en type verktøy som kan brukes til å sørge for at en investor har riktig eksponering basert på finansielle mål. Kartlegging og grafer kan også brukes til å illustrere den måten at en investeringsportefølje fordeles prosentvis.

Institusjonelle og individuelle investorer både ofte forfølge diversifisering i en portefølje, og en aktivaallokering verktøy kan bidra til å oppnå det mix. Investere i bare ett aktivaklasse, eller kategori av investeringer, kan begrense potensielle avkastning og også introdusere unødig risiko i porteføljen. Aktivaallokering er praksisen med å dele eiendeler på tvers av ulike kategorier. Noen av grupperingene inkluderer aksjer, eller aksjer, gjeld, eller obligasjoner og råvarer. Hver av disse kategoriene kan bores ytterligere ned etter størrelse, region, eller risikonivået.

Ved fastsettelse av forventet verdi av en portefølje i fremtiden, kan en aktivaallokering kalkulator være spesielt nyttig. Beregne noen forventede pensjons er ett scenario hvor denne typen aktiva allokering verktøyet ville være nødvendig. Brukere må angi i hvor mye penger investert i hver enkelt aktivaklasse. Verktøyet går på å beregne hva som investering mix vil være verdt i en gitt tidsperiode basert på historisk avkastning i finansmarkedene. Denne aktivaallokering verktøy kan bli funnet på Internett.

Visse aktivaallokering kalkulatorer er mer detaljert enn andre. Noen vil kanskje be om mer informasjon i de obligatoriske feltene slik at resultatene og investeringsanbefalinger er noe skreddersydd. Risikotoleranse kan være en målbar komponenten på en kalkulator, og det bestemmer hvor mye volatilitet at en investor kan håndtere og alvorlighetsgraden av markedet synker som kan gis. En persons alder vil påvirke den anbefalte aktivaallokering mix i økende grad som en investor aldre og nærmer seg den tiden da en investeringsportefølje kan være nødvendig for inntekt.

Et sektordiagram kan være et nyttig aktivaallokering verktøy. Med et raskt blikk, kan en investor se etter farge hvilken kategori dominerer en portefølje og hvor det kan være rom for justeringer. For å støtte denne typen aktiva allokering verktøyet, kan det være nyttig å lage en faktisk aktivaallokering diagram og et mål aktivaallokering diagrammet slik at en investor kan sammenligne faktiske investeringer med hva de ønskede bevilgninger er.

  • Pai grafer kan være nyttige aktivaallokering verktøy.