Hva er de forskjellige typene av Capital Market Risk?

November 27  by Eliza

De fleste investeringer bærer med seg et element av risiko, og kapitalmarkedet er intet unntak. Risikoene som er iboende i de ulike typer investeringer er vanligvis unik for den aktuelle bransjen, og risikoen som er forbundet med kapitalmarkedet er et resultat av de faktorene som utgjør denne type investeringer. Som sådan, de forskjellige typer kapital markedsrisiko inkluderer risiko fra selskapet eller industrien, risiko fra markedet selv, risiko fra standard som er særegen for obligasjonseierne, risikoer som er et resultat av statlige reguleringer, og risikoer som kan henføres til effektene av inflasjon.

Ved å analysere kapital markedsrisiko, en av risikoene som bør vurderes er markedsrisikoen som er konsekvensen av en generell nedgang i aksjemarkedet som helhet, i motsetning til enkeltstående faktorer eller lommer av markedet. En slik nedgang kan bli fremskyndet av en rekke faktorer, og effekten er å føre en dukkert i aksjemarkedet som vil påvirke investorer over hele linja. Det motsatte av denne typen generell reduksjon i prisene i aksjemarkedet er et selskap risiko som er strengt begrenset til et bestemt selskap der en investor kan ha satt i noen penger. Relatert til denne type risiko er en bransje risiko, noe som påvirker selskapene i bestemt bransje. Et eksempel på en slik bransjerisiko kan være en reduksjon i den generelle verdien av aksjen i bilindustrien på grunn av noen form for krise som kan ha oppstått i en slik bransje.

En annen type kapital markedsrisiko er kredittrisiko, som gjelder de som holder noen form for obligasjonslån. Slike investeringer er vanligvis laget i god tro, uten sikkerhet og er rett og slett basert på troen av investor i evne til selskapet eller offentlig instans å tilbakebetale lånet i henhold til avtalen. Når disse enhetene støter noen form for vanskeligheter som gjør det vanskelig for dem å betale tilbake pengene i henhold til de angitte vilkår, vil dette utgjøre en form for kapital markedsrisiko. Hvis en jevn økning i inflasjonen i økonomien fortsetter med uforminsket styrke, kan investoren lide tap på grunn av det faktum at inflasjonen vil ugyldiggjøre eventuelle gevinster. Også de som investerer i et selskap eller industri på feil tidspunkt, for eksempel når tidevannet er å snu mot lønnsomhet eller relevans av produktene fra den bransjen, kan det føre til en kapitalmarkedet risiko som kan føre til tap.

  • Muligheten for at aksjemarkedet kan falle bør vurderes når analysere kapital markedsrisiko.