Hva er de forskjellige typene av Community Development lover?

November 29  by Eliza

Det er mange samfunnsutvikling lover som regulerer salg av tomter eller kommersielle strukturer. Andre lover kanskje detalj hvor strukturer kan plasseres samt antall og type bygninger. Eiendom skattelovgivningen kan diktere hvordan bygninger blir vurdert, skattesatser, og straff for manglende betaling. Ny samfunnsutvikling krever ofte kjører nye vannledninger, så dette problemet er vanligvis adressert også.

Samfunnsutvikling lover ofte forholde seg til salg av fast eiendom. Noen av disse lovene håndtere alvor oppmåling og vurderende eiendom før en gjerning er overført. Andre spesifisere på hvilken måte land salget finner sted. Dette kan være ved å kreve eiendomsmeglere til å holde en lisens, eller ved å kreve gjerninger for å bli tatt opp ved tinghuset på en riktig måte. Det kan også innebære ferd med å utføre en tittel søk for å sørge for at det ikke er noen heftelser eller eierforhold.

Zoning forordninger ofte spiller en rolle i samfunnsutvikling lover. Dette er fordi noen pakker av land kan ha restriksjoner på den type strukturer som kan plasseres der. Som et resultat, kan utbyggere ikke være i stand til å plassere næringsbygg i et boligområde. Hvis land er regulert til boligbruk, kan lover ytterligere diktere hvilken type boliger som kan plasseres der. Land kan bli utpekt for enten én eller flere familieboliger, eller det kan være restriksjoner for bobiler blir plassert der.

I mange lokalsamfunn, er nybygg vurderes av en skatteinntekter agenten kort tid etter å ha blitt ferdig. Dette er for å bestemme mengden av eiendomsskatt eieren må betale. Mange ganger, kan dette beløpet forutsies ved å gjennomgå samfunnsutvikling lover. Disse lovene ofte gi en tidsramme for vurdering og den skattesats som kan lades. De kan også gi retningslinjer for inntekts agenter til å følge ved vurdering av eiendom, så hvor mye skatt kan beregnes forskjellig basert på om eiendomsmegling er kommersiell eller boligeiendom.

Som et resultat av samfunnsutviklingen, kan nye vannledninger må legges. Samfunnsutvikling lover kan avgjøre om enkelte bydeler kan få lov til å bruke offentlige vann- eller kloakkledninger i stedet for å bygge et godt eller legge til en septiktank. Boligeiere som ikke klarer å koble til offentlige tjenester kan gis spesifikasjoner for å bruke når du installerer en brønn eller septiktank. Disse må ofte kontrolleres og godkjennes før eieren får lov til å okkupere en bolig.

  • Vedtektene kan diktere hvor kan bygges i en by, og hvilke typer boliger kan bygges i et gitt område.