Hva er de forskjellige typene av Customer Relationship Management Tools?

April 20  by Eliza

Customer relationship management verktøy representerer elementer eller behandler et selskap implementerer å skape en forbindelse med forbrukere. Disse verktøyene kan være enten standard interne avdelinger eller teknologi som samler kundedata eller tilbakemeldinger. Tradisjonelle CRM verktøy inkluderer en kundeserviceavdeling, undersøkelser, eller outsourcing. Nyere verktøy inkluderer nettsteder og sosiale medier nettverk, blant annet teknologi. Selskaper kan bruke flere verktøy for å mette markedet med kundeforhold verktøy.

En kundeserviceavdeling er typisk frontlinjen når det gjelder kundeoppsøkende. Denne avdelingen har nok ansatte til å håndtere telefonsamtaler eller andre henvendelser om virksomheten og dens produkter. Avdelingen syntetiserer de innsamlede data for vurdering av ledelsen. I de fleste tilfeller, representerer dette verktøyet en reaktiv holdning når det gjelder å etablere et kundeforhold. Virksomheten bare venter på kunder til å ta kontakt med virksomheten for å reagere på problemer.

Undersøkelser og outsourcing er to beslektede customer relationship management verktøy. En undersøkelse er vanligvis et papirdokument selskaper sender til kundene. Flere spørsmål eller annen informasjon om undersøkelsen søker informasjon om kundenes tanker om virksomheten og dens produkter. Outsourcing denne prosessen til en tredjepart er vanlig fordi outsourcing selskapet har ofte de verktøy og elementer som er nødvendige for å samle informasjon raskt og billig. Disse trinnene er vanligvis en proaktiv holdning i customer relationship management.

Teknologien gir en ny rynke til customer relationship management verktøy. Bedrifter kan bruke en bedrifts nettside som både en proaktiv og reaktiv respons for customer relationship management. Nettstedet tillater et selskap å informere forbrukerne ved salg, endringer og annen informasjon knyttet til virksomheten. Det største problemet er imidlertid at selskapene må vente på kunder til å besøke nettstedet for å dra nytte av informasjon eller tilbakemeldingsskjemaer. Bedrifter kan bruke nettsiden med en viss suksess hvis det er satt opp og forvaltes riktig.

Sosiale nettverk ta teknologi - og bruk av nettsteder - til et helt nytt nivå for customer relationship management verktøy. Disse nettverkene gir vanligvis standard nettsteder eller verktøy som et selskap kan bruke til å informere eller spørring forbrukere for informasjon. Avhengig av sosiale medier plattform, kan et selskap enten sende direkte notater eller e-post på en offensiv måte, eller rett og slett annonsere en link til sin sosiale medier siden. Uansett, begge metodene gir et selskap nye kundehåndteringsverktøy for å nå forbrukerne. Disse verktøyene er ofte i tillegg til nettsteder fordi sosiale medier kan være et mer hyppig sted for forbrukerne å gå på internett.

  • For å tiltrekke seg og beholde kunder, en virksomhet jevnlig vurdere forbrukernes behov og forventninger.
  • Kunder kan bli bedt om å fylle ut et spørreskjema.