Hva er de forskjellige typene av Drunk Driving Kostnader?

February 3  by Eliza

Kjøring under påvirkning av alkohol er ekstremt farlig fordi alkohol hemmer personligheten € ™ s motoriske ferdigheter og reduserer hans eller hennes evne til å handle raskt når du kjører. De ulike fyllekjøring avgifter er forseelse kjøring under påvirkning (DUI), forbrytelse DUI, juvenile DUI og kommersielle driver DUI. Fyllekjøring kostnader kan også kombineres med reseptbelagte narkotikabruk, ulovlig rusmiddelbruk, og drap kostnader.

En person vil mest sannsynlig bli belastet med en forseelse DUI for personligheten € ™ s første, andre eller tredje arrest. Domfellelsen av personligheten € ™ s første lovbruddet kan bære en fengselsstraff på opp til seks måneder og en bot på $ 2500 US dollar (USD). Et individ dømt for fyllekjøring kostnader vil miste sin lisens for opp til 90 dager, selv om han kan være i stand til å søke om en begrenset lisens etter 30 dager. En annen forseelse DUI overbevisning vil oppheve personligheten € ™ s lisens for et år, og han eller hun kan ha å ha et kjøretøy sperreanordning installert i hans eller hennes bil for det resterende beløpet av prøvetid tid.

Forbrytelse DUI kostnader er reservert for en persons € ™ s fjerde DUI lovbrudd i 10 år eller for en person som var involvert i en ulykke med motorkjøretøy der mennesker ble skadet. Straffen for slike lovbrudd er vanligvis fengsel tid, oppreisning til personer skadd, bøter og tilbakekall av personligheten € ™ s lisens i tre år. En person vil også måtte fullføre alkoholrelaterte klasser. Den juridiske blodalkoholforbruk (BAC) grensen, som er målt ved enten masse eller volum avhengig av land, er 0,02 prosent i Kina og Sverige, mens i USA, Storbritannia og Sveits den lovlige grensen er 0,08 prosent. Det er nulltoleranse lover i kraft i noen land, som Brasil, Saudi-Arabia, og Slovakia.

Den lovlige grensen for yngel er 0,02 prosent eller 0,00 prosent i mange land, og mindreårige personer vil bli belastet med en juvenil DUI hvis han eller hun tester positivt for alkoholbruk. Avhengig av landet, er den lovlige grensen for å konsumere alkohol vanligvis mellom 18 og 21 år. Hvis personen er ikke ennå i stand til å drikke alkohol lovlig, kan han eller hun bli belastet med en mindreårig drikking krenkelser også.

Kommersielle drivere som står overfor fyllekjøring kostnader vil bli dømt med mye strengere straffer. Den lovlige grensen for BAC nivåer i kommersielle drivere er vanligvis lavere enn staten eller countryâ € ™ s lovlige grensen. En persons € ™ s lisensen vil bli opphevet for en periode, vil tunge bøter ilegges, og personligheten € ™ s arbeidsgiver vil ha rett til å avslutte personligheten € ™ s posisjon i selskapet. Hvis personen er dømt for en annen DUI, kan hans eller hennes kommersiell lisens bli permanent tilbakekalles.

  • Sveits har en juridisk blod alkoholforbruk grense på 0,08 prosent.
  • Påfølgende DUI arrestasjoner kan føre til fengsel, prøvetid og stive bøter.
  • Forbrytelse DUI kostnader kan oppstå hvis en person gjentatte ganger blir dømt for fyllekjøring lovbrudd.
  • Et første fyllekjøring krenkelser er vanligvis en forseelse.
  • Fyllekjøring overbevisning kan føre til fengselsstraff og bøter på opp til tusenvis av dollar.
  • Saudi Arabia tillater ikke alkohol og har en nulltoleranse lov.
  • Slovakia er blant nasjonene med en "nulltoleranse" lov for fyllekjøring.
  • Fengsel er en mulig konsekvens for kjøring i beruset tilstand.