Hva er de forskjellige typene av garanti- Deed?

March 30  by Eliza

En garanti gjerning er en av de tre hovedtyper av gjerninger, som inkluderer handelen og salg gjerninger, og quitclaim gjerninger. I fast eiendoms rettsforhold, er et løfte eller en garanti en arrestordre, og et dokument uttrykker det løftet eller garanti er en garanti. To hovedvarianter finnes: den brede, beskyttende generelle garantien og mer begrenset spesielle eller begrenset garanti. Lovbestemt garanti gjerning varierer etter sin kilde til myndighet.

En generell garanti gjerning tilbyr de bredeste garantier til den nye eieren. Selgeren av landet har gjort en pakt med kjøperen at selgeren ikke bare eier grunnen, men at det ikke har noen andre enn de som er spesielt beskrevet i skjøtet heftelser. Vanligvis skjøtet språket uttrykker fire garantier: selger eier grunnen og har rett til å formidle eierskap; kjøperen kan stille nyte landet; grunnen og bygningene er fri for heftelser; og overføring av eierskap er permanent.

Den stille glede av landet eller fredsommelige besittelse er spesielt bred. Det innebærer at ingen omstendigheter støter mot bruk av tomter og bygninger som de er ment. Selgere må nøye vurdere sin eiendom for å sikre at alle faktorer som vil begrense den stille glede av deres eiendom er fullt detaljert og offentliggjort. Som et eksempel, hvis et hus har opplevd lekkasje i kjelleren, er det generelt tryggere å avsløre det faktum, selv om problemet har blitt utforsket og dempet.

En spesiell eller begrenset garanti gjerning tilbyr de samme garantier som en generell garanti gjerning, men bare for den tidsperioden som selgeren eide eiendommen. Defekter eller heftelser på eiendommen som skjedde før eieren tok tittelen er ikke garantert. Denne type gjerning er vanlig når formidling er fra en enhet som ikke har kontrollert eiendommen og ikke erverve eiendommen med en generell garanti gjerning. Gjerninger ervervet gjennom banken foreclosures eller skatt gjerning salg, eller noen ganger gjennom arv, blir ofte formidlet med denne type gjerning.

En lovfestet garanti gjerning er en form for en generell garanti gjerning etablert av statlig fast eiendoms rettsforhold. Loven vanligvis setter de fire generelle garantier uten nødvendigheten av å faktisk inkludert skriftspråk. Noen eiendoms eksperter mener det er fare i denne gjerning, i at selgeren kan lage lover utilsiktet og uvitende som kan være skadelig for begge parter. Andre motvirke at den beskytter kjøperen, som er sett til å være potensielt mindre informert.

  • En generell garanti gjerning tilbyr de bredeste garantier til den nye eieren.