Hva er de forskjellige typene av heltall?

September 30  by Eliza

Det finnes en rekke ulike måter å betrakte hele tall, og dermed en rekke forskjellige måter til å klassifisere dem i typer. Heltall kalles "hele tall", refererer det faktum at et heltall representerer et tall uten en brøk eller desimaltall. Disse numrene kan plottes på en rekke linje, og de er ikke abstrakt, slik som de såkalte "irrasjonell tall." Tre, for eksempel, er et helt tall, mens 5,87 ikke er det, fordi det er representert med en desimal, og heller er ¾. π er et eksempel på en irrasjonell nummer.

En ting å være klar over når man diskuterer heltall er at terminologien rundt disse tallene ikke er standardisert i matematikk samfunnet. Folk kan bruke det samme begrepet for å referere til ulike sett med tall, for eksempel. For Yahoo lesere i en matte klasse, er det tilrådelig å gå med definisjonen som brukes av instruktør.

En vanlig gruppering er de ikke-negative eller positive hele tall, av mengden {1, 2, 3 ...}. Dette settet strekker til uendelig, for de som har litt fritid og nyte telling. Noen mennesker også omfatte 0 i dette settet, selv om 0 er teknisk verken positiv eller negativ, for mengden {0, 1, 2, 3 ...}. Folk kan også bruke begrepet "naturlige tall" for å referere til settet av alle positive tall, med noen mennesker, inkludert tallet null i dette begrepet, mens andre ikke gjør det.

En annen type av heltall er et negativt helt tall. Negativheltall finnes i settet {-1, -2, -3 ...}. Settet av negative tall er også uendelig i naturen. Et eksempel på et negativt heltall kan være et tall, for eksempel -37 eller -9520.

Mengden av alle heltall, inkludert positive tall, negative tall, og tallet null, kan rett og slett bli kjent som "heltall", selv om dette kan noen ganger føre til forvirring som noen mennesker kan anta at man henviser bare til settet av positive tall . I matematikk, er bokstaven Z noen ganger brukt for å symbolisere komplett sett av heltall. Z står for Zahren, det tyske ordet for "nummer," reflekterer påvirkning av tyske matematikere på matematikk terminologi. Z er en all-inclusive begrep som omfatter alle numre anerkjent som heltall.

Disse tallene er byggesteinene i matematikken. Settet av positive heltall, ikke inkludert null, har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Zero er faktisk en relativt ny innføring i matematikk verden, og det viste seg å være en revolusjonær ett. Evnen til å representere null banet vei til å utvikle avansert matematikk som algebra.

  • Heltall kalles "hele tall", refererer det faktum at et heltall representerer et tall uten en brøk eller desimaltall.