Hva er de forskjellige typene av HIPAA Compliance Forms?

January 11  by Eliza

HIPAA compliance former er biter av dokumentasjon som hjelper medisinske fasiliteter og andre virksomheter i samsvar med bestemmelsene i helseforsikring bærbarhet og Accountability Act eller HIPAA. Denne føderale loven bidrar til å beskytte informasjon om pasienter som får medisinsk behandling. Alle typer medisinske bedrifter ta HIPAA compliance svært alvorlig, og bestemte straffer gjelder for tilfeller av misbruk av pasientdata. HIPAA dekker alle typer medisinske miljøer, inkludert innleggelse og polikliniske steder, og god etterlevelse krever koordinert innsats på mange forskjellige nivåer, hvor HIPAA former kan bidra til å effektivisere etterlevelse.

En av de mest vanlige og enkle HIPAA compliance former er et varsel om personvernpraksis. Denne formen er i utgangspunktet en informativ brosjyre for pasienter som informerer dem om bestemmelsene i HIPAA. Du kan se disse skjemaene i doctora € ™ s kontorer, sykehus eller andre steder der folk søker medisinsk behandling.

En annen generell HIPAA form er en fullmakt til å frigi informasjon. Pasienter signere disse hvis de ønsker sin informasjon å bli sluppet til andre medisinske bedrifter eller andre parter. En pasient kan trenge å signere en av disse formene, for eksempel hvis de bytter leger eller relatert helseinformasjon til en spesialist.

Sammen med disse typer HIPAA compliance former, thereâ € ™ s også en slags uformell dokument kalt en HIPAA sjekkliste. En HIPAA sjekkliste ville gi alle nødvendige compliance protokoller i en liste mote å hjelpe ledere huske hvordan man skal prioritere etterlevelse. Legekontor kan gjøre disse HIPAA sjekklister på egenhånd, siden de ikke er nødvendig, og trenger ikke å bli standardisert måten enkelte andre HIPAA former er.

En annen klasse av HIPAA compliance kallt pasient forespørsel former. Noen av disse inkluderer en pasient forespørsel om gjennomgang av PHI (Patient Health Information), og en pasient forespørsel om regnskapsføring av avsløringer, hvor en pasient ønsker kanskje å vite om noen andre partier gjorde motta noen av sine data fra en medisinsk kontor. Thereâ € ™ s også en annen form for pasient forespørsler om restriksjoner på avsløringer.

Andre typer HIPAA compliance former inkluderer tilgangslogger eller sporing former, samt andre papirer knyttet til endring av noen del av en patientâ € ™ s offisielle diagram eller posten. Alle disse formene hjelpe medisinske bedrifter holde pasientdata trygt og sikkert. HIPAA compliance omfatter også være forsiktig med verbal pasientinformasjon innen kontorområdet. Medisinsk kontor ledere vanligvis vet alt om de ulike måter som sitt kontor forsøk på å overholde fullt med denne strengere regulering.

  • HIPAA compliance former er bare en av de rettslige standarder medisinsk personell må rette seg etter for å unngå søksmål.
  • En pasient må signere en fullmakt til å frigi informasjon om de ønsker for sin helseinformasjon å bli sluppet til andre medisinske virksomheter.
  • HIPAA sikrer at bare et begrenset antall nødvendige individer kan se en pasients journal.