Hva er de forskjellige typene av kvalitativ metode?

February 10  by Eliza

Kvalitative analysemetoder er mangfoldige i sin evne til å analysere data og trekke konklusjoner for ikke-numeriske verdier. Det finnes forskjellige typer av kvalitative analysemetoder for forskjellige typer av problemer og datasett. For eksempel kan kategoriske data analyseres kvalitativt basert på mønstre, temaer eller andre relasjoner. Hierarkiske data kan berettige en kvalitativ tilnærming basert på kompleksiteten av begreper, og kan bli ytterligere analysert ved hjelp av et flytskjema eller diagram. De vanligste typene av kvalitative analysemetoder er basert på observasjon.

Kvalitative undersøkelser ofte er omtalt i kontrast med kvantitative undersøkelser. Forskjellen mellom de to er basert på den type av data og analysemetoden. Hvis dataene er samlet som numeriske verdier, da en kvantitativ metode som ofte følger med statistisk analyse kan anvendes. På den annen side er kvalitative metoder beregnet på datasett som regel ikke egner seg til statistisk analyse. Ikke-numeriske data kan bli konvertert til numeriske verdier ved hjelp av en ranking system eller en rekke koder.

Kategorier kan kodes og koder kan benyttes for sammenligning. Dette gjør-det-selv-tilnærming er teknisk referert til som grounded theory metode for komparativ analyse. Barney Glaser og Anselm Strauss utviklet det i 1960-årene. Den "data" er organisert basert på fire kriterier: arbeid, relevans, passform og modifiserbarhet. Kvalitative analytiske metoder slik som dette kan brukes til å analysere innholdsdata som felt eller laboratorie notater.

En visuell representasjon av ikke-numeriske data, er en annen form for kvalitativ analyse. Flytskjemaer, infografikk og diagrammer har muligheten til å ta resonnement og en tolkning av data når det kan være utfordrende å definere relasjoner ved hjelp av en annen metode fra listen over kvalitative analysemetoder. En metaforisk analysemetode også kan brukes til å forstå datasettet i form av noe mer relatable. For eksempel kan analysere kjemiske prosesser forklares i form av matlaging, metaforisk sett.

De fleste andre typer kvalitative analysemetoder kan oppsummeres under paraplyen av observasjonsmetoder. Om observasjon innebærer dyrs atferd, semiotikk eller lingvistikk, kan den kraft observasjon lett brukes på mange scenarier. Observasjoner kan tas opp i form av notater, skisser og fotografier. "Data" samlet kan bli ytterligere analysert ved hjelp av en annen kvalitativ analytisk metode for å kategorisere eller avgrense observasjonene. For eksempel kan frekvensen bli målt ved å telle antall ganger en betegnelse er gjentatt i felt noter.

  • Laboratorie notater ofte spille en nøkkelrolle i kvalitativ analyse.
  • En infographic kombinerer bilder og tekst for å presentere kvalitative data.