Hva er de forskjellige typene av Law Enforcement transkripsjon?

March 5  by Eliza

Rettshåndhevelse transkripsjoner kommer i tre hovedtyper: de som er opprettet fra telefonlogger; de laget av politi erindringer og notater; og de som fange hva som ble sagt på arrestasjoner, avsetninger, og avhørene. De aller fleste av politi og andre rettshåndhevelse personell er ikke stasjonert på pulter. Deres arbeid er ute i felten, men nøyaktig dokumentasjon av hva de gjør og hva som er sagt er ofte avgjørende for straffeforfølgning og hjelper avdelinger bygge filer på mistenkte, vitner og ofre. Rettshåndhevelse transkripsjon skjer vanligvis i et byrå kontor av en utdannet politi transcriptionist. Noe av arbeidet kan settes ut til en selvstendig rettshåndhevelse transcriptionist, også, men ikke så ofte.

Telefonsamtalen transkripsjoner er blant de vanligste. Når folk ringer en nødtelefon - 911 i USA og Canada, 112 i store deler av Europa, og 000 i Australia, for å nevne noen - samtalene som passes er generelt registrert. Disse opptakene gå inn i digital lagring, men de vanligvis må bli transkribert på papir for å være riktig arkivert. Lovene i de fleste steder krever politiet avdelinger for å holde skriftlige transkripsjoner av alle nødtelefon børser.

En rettshåndhevelse transkripsjon er også en viktig del av de fleste arrestasjoner og kriminelle anklager. Polititjenestemenn vanligvis ta arrest logger av radioing sin hjemmebase. Disse radiokommunikasjon blir fanget, og deretter sendt til en transcriptionist for behandling i rettshåndhevelse papirene.

Prosessen er lik for vitneforklaringer og mistenke avhørene. Politiet vanligvis bringe folk ned til stasjonen for avhør, og innholdet av hva som ble sagt og av hvem som regel behov for å bli registrert for nøyaktighet. Å ha transkripsjon tjenester personell i rommet under avhør eller utsagn taking kan være distraherende, men. Søksmålet er vanligvis enten filmet eller tatt opp, som gir grunnmaterialet for senere rettshåndhevelse transkripsjon.

Politi transkripsjon er viktig av flere grunner. Først, det gir politiet en kondensert måte å se en sak i sin helhet. Dette hjelper ofte dem skrive nøyaktige politirapporter, og kan også hjelpe dem husker arrangementer og happenings på ny.

Transkripsjoner har også betydning for rettsforfølgelse. Skriftlige nedtegnelser, ikke digitale opptak, er det som går inn i rettsboken. Opprettholde poster i skriftlig format gir en enkel måte for advokater og andre prøvedeltakere raskt skanne for visse viktige fakta som granskes rekke innspillinger rett og slett ikke ville tillate.

De fleste politisaker er utrolig følsom, både fra et privatliv og en offentlig sikkerhet ståsted. Det følger av dette at mye av informasjonen som trenger transkribere er konfidensiell og kun kan håndteres av sertifiserte eller på annen måte vetted fagfolk. Svært mange politiavdelinger ansette en profesjonell rettshåndhevelse transcriptionist å jobbe på stedet og håndtere alle kontorets rettshåndhevelse transkripsjons behov. Noen rettshåndhevelse transkripsjon tjenester er outsourcet, men dette er sjelden og vanligvis bare gjort for filer som enten kan redacted eller ikke er sensitive.

  • Rettshåndhevelse transkripsjoner kan forholde seg til video eller lyd opptak fangst av dashbordkameraer.
  • Når en mistenkt ber tilstedeværelsen av en advokat, kan de ikke bli avhørt videre.
  • En rettshåndhevelse transcriptionist kan transkribere nødsituasjon telefonsamtaler.
  • Rettshåndhevelse transkripsjon inkluderer det som er sagt under et avhør.
  • Rettshåndhevelse transcriptionists kan ta et offer beretning om hva som skjedde.