Hva er de forskjellige typene av myelin forstyrrelser?

January 2  by Eliza

Myelin er et medisinsk begrep som brukes for å beskrive den beskyttende dekke rundt nerveceller som fungerer som en isolator, og myelin lidelser er tilstander som følge av skade på denne beskyttende skjede og kan ha en rekke årsaker. Noen av de mest vanlige typer av myelin-lidelser omfatter multippel sklerose, optisk nevritt, og Devic sykdom. Canavan sykdom, Krabbe sykdom, og Charcot-Marie-Tooth sykdom er flere eksempler på lidelser som påvirker myelin. Eventuelle individualiserte spørsmål eller bekymringer om spesifikke myelin lidelser bør diskuteres med en lege eller annet medisinsk faglig.

Multippel sklerose og optikusnevritt er blant de vanligste typene av myelin lidelser. I mange tilfeller er multippel sklerose progressiv og kan til slutt føre til permanent skade på nervene selv i tillegg til myelin. Symptomer kan være smerter, tretthet og muskelsvakhet. Optikusnevritt er et begrep som brukes for å beskrive betennelse i synsnerven og kan føre til synstap og smerte. Som tilfellet er med alle myelin lidelser, er det ingen kur, så Behandlingen består av å administrere hver enkelt symptom som det utvikler seg.

Devic sykdom er lik på mange måter til multippel sklerose og involverer betennelse i synsnerven samt ryggmargen. Blindhet, lammelse, og urin eller tarminkontinens er mulige komplikasjoner av denne lidelsen. Canavan sykdom er også blant de mulige myelin lidelser. Dette er en type for fødselsdefekter hvor myelinlaget ikke utvikler seg på riktig måte. Mulige symptomer på Canavan sykdom inkluderer unormal muskeltonus, mental retardasjon, eller hørselstap.

Krabbe sykdom er en sjelden arvelig lidelse som fører til at myelin skjede og hjerneceller til å bli sakte ødelagt. Denne sykdommen er vanligvis finnes blant spedbarn, og symptomer kan inkludere uforklarlig feber, irritabilitet, og beslag. Muskelsvakhet og bremset fysisk og mental utvikling er også vanlig blant de med denne sykdommen. De fleste pasienter som er rammet av denne sykdommen i barndom vil ikke overleve forbi en alder av to år.

Charcot-Marie-Tooth sykdom er en relativt vanlig arvelig nevrologisk lidelse. Evnen til å gå, snakke eller puste kan bli svekket i de som er født med denne sykdommen. Muskelsvakhet, fotdeformiteter, og smerte også ofte oppstå. Symptomene på denne sykdommen har en tendens til å utvikle seg etter hvert som barnet blir eldre, og hver symptom blir behandlet individuelt som det begynner å skape problemer for pasienten. Fysioterapi eller støttende enheter som tannregulering kan bidra til å forhindre eller utsette behovet for mer invasive behandlingsmetoder, som for eksempel kirurgiske inngrep.

  • Myelin skjede som dekker nervefibre kan svekkes på grunn av arv, dårlig ernæring, eller virus, som fører til nevrologiske lidelser.
  • Multippel sklerose er en autoimmun lidelse der betennelsen forårsaker skade på myelin skjede som dekker nervefibrene i ryggmargen og hjernen.
  • Myelin lidelser kan skyldes skade på en nerve celle myelin skjede.