Hva er de forskjellige typene av PTSD?

April 2  by Eliza

PTSD, også kjent som post-traumatisk stresslidelse, er en psykisk lidelse som kan oppstå etter en traumatisk opplevelse. Det finnes flere forskjellige typer av PTSD, klassifisert etter graden og varigheten av traumer erfaren samt spesifikke symptomer. De grunnleggende typer av PTSD inkluderer akutt stresslidelse, ukomplisert PTSD, komorbid PTSD, og ​​kompleks PTSD. Symptomene kan variere fra mild angst til anfall av aggresjon eller fullstendig sosial isolasjon. Behandling for de forskjellige typer av PTSD kan omfatte bruk av reseptbelagte medikamenter, psykologisk behandling, eller en kombinasjon av disse behandlingsmetodene.

Akutt stresslidelse er ansett å være den mildeste av de forskjellige typer av PTSD. Denne tilstanden er vanligvis knyttet til en enkelt traumatisk hendelse, slik som død av en kjær, skilsmisse, eller en voldshandling. Symptomer på akutt stresslidelse kan omfatte angst, søvnløshet, og problemer med å utføre grunnleggende daglige oppgaver.

Ukomplisert PTSD fører pasienten til å gjenoppleve erfaring knyttet til traumer om og om igjen i tankene. Den personen som lider av denne lidelsen kan også forsøke å unngå enhver person, sted, eller situasjon forbundet med traumet. Dette er en av de vanskeligste typer PTSD å diagnostisere på grunn av dets likheter med andre mentale forstyrrelser.

Komorbid PTSD oppstår når post-traumatisk stress er til stede i en person som også lider av andre psykiske problemer. Angstlidelser, er alkoholisme og depresjon ofte sett hos disse pasientene. I stedet for å behandle disse problemer hver for seg, har studier antydet at pasienten kan oppnå bedre resultater ved å ha de tilstander som behandles sammen.

Kompleks PTSD er ofte betraktet som den mest alvorlige av alle de forskjellige typer av PTSD og har en tendens til å forekomme blant dem som har lidd lengre opplevelser av traumer. En fornærmende barndommen, kan delta i en krig, eller tilbringe flere år i fengsel være medvirkende faktorer til utvikling av denne lidelsen. Depresjon, sinne, og risikofylt seksuell atferd kan indikere tilstedeværelse av komplekse PTSD.

Behandling for de ulike typene av PTSD er egentlig det samme, selv om justeringer må kanskje gjøres for å passe den enkelte situasjon. En psykiater er en lege som er spesialist i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og kan være den mest hensiktsmessige valg når du søker hjelp. Reseptbelagte medisiner er noen ganger foreskrevet for å hjelpe pasienten å takle ekstreme nivåer av angst eller depresjon. Psykologisk behandling er vanligvis nødvendig, ofte for en lengre periode, slik at pasienten lærer bedre mestringsevne. I mange tilfeller er medisiner og terapi brukes sammen for å gi best mulig resultater for pasienten.

  • Soldater ofte lider av kompleks PTSD.
  • Noen arbeider med kronisk PTSD kan presse seg fysisk.
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan oppstå etter en fysisk angrep eller annen traumatisk hendelse.