Hva er de forskjellige typene av råvarederivater?

January 19  by Eliza

De ulike typer av varederivater kan variere fra energikilder og minelagt metaller til tekstiler. Husdyr, er frukt og grønnsaker og råvarer fra skog også inkludert. I utgangspunktet alle råvarederivater er materialer som ikke er av den økonomiske typen, for eksempel opsjoner, obligasjoner og hard cash.

En av de mest lønnsomme, og også en av de mest risikable, råvarederivater er energikilder, spesielt oljeprodukter som inkluderer råolje, bensin og propan. Disse energikildene har blitt svært viktige råvarer fordi mange industribedrifter trenger betydelige mengder av disse drivstoffene for å kjøre sine fabrikker og anlegg. Av denne grunn, energikilder er svært lønnsomt, men verdien kan også være svært ustabil, spesielt når det er hendelser som kriger og store katastrofer. Fornybar og "grønn" energi som solenergi, vannkraft, og biobrensel har også tiltrukket seg flere investorer, i et forsøk på å bevare naturressursene.

Metaller er også verdifulle varederivater som investorer vanligvis investerer i, slik de har blitt etablert som konkrete symboler av økonomisk og sosial status gjennom historien. Deres verdi er også svært stabile og er ikke avhengig av økonomiske forhold. Gull og sølv er åpenbart blant de mest etterspurt metaller, som de er brukt for dyre smykker og for prege valuta mynter. Andre edle metaller omfatter platina, palladium og rhodium. Metallegeringer som stål er også verdifulle råvarer som de er i stor grad brukes til bygging av bygninger, skyskrapere og maskiner.

Investorene har også utforsket tekstil, husdyr, og landbruksprodukter som råvarederivater. Disse materialene og ressurser er vanligvis i høy etterspørsel fordi de er brukt opp for menneskets daglige nødvendigheter, spesielt for mat. Husdyr ville vanligvis inkluderer biff, kylling, svinekjøtt, og sau. Landbruksprodukter, derimot, er mer variert, alt fra korn som mais, hvete og havre, til andre planter som kaffebusker, kakao trær og sukkerrør. Matvarer som stammer fra planter har blitt så viktig at det ikke er uvanlig for et utviklet land til å kjøpe en del av land fra et utviklingsland territorium for å levere mat for det tidligere.

Råvarederivater tillate investorer å investere i ikke-finansielle ressurser uten å faktisk eie den eller bruke for mye penger på det. Verdiene deres er også lettere å forutsi fordi de er avhengige av loven om tilbud og etterspørsel. Hvis det er en høy etterspørsel etter produktet, investor kan tjene store fortjeneste; men hvis verdien av produktet svekkes, kan investoren handle eller selge sin investering for å gjøre opp for hans tap.

  • Mais er en felles landbruks vare.
  • Elementet rhodium er en populær vare.
  • Et stort felt av raps, som brukes til å lage biodrivstoff.
  • Kjøttfe er en handelsvare.