Hva er de forskjellige typene av Rettede Emisjonen investeringer?

February 5  by Eliza

Rettet emisjon investeringer er investeringsmuligheter som ikke tilbys til allmennheten. I stedet blir investeringene tilbys til en utvalgt gruppe i en ikke-offentlig emisjon. Det finnes flere forskjellige typer av emisjonen investeringer som tilbys av selskaper til private investorer, inkludert visse klasser av aksjer, obligasjoner, og selv gjeldsbrev.

En av de vanligste av alle private plasseringen investeringer er aksjen alternativet. Pensjonsmidler og pensjons bassenger er ofte invitert til å delta i ikke-offentlige tilbud, noe som gjør det mulig for utstedelse selskapet å samle en god del penger før noen av de resterende aksjer er tilbudt til offentligheten i noen form for børs offer. I dette scenariet, kan private investorer ofte sikre en betydelig interesse for alternativer som er forventet å gi en jevn avkastning på lang sikt.

Et annet eksempel på emisjonen investeringer er en obligasjon. Som med aksjer, private investorer har mulighet til å kjøpe obligasjonslån før de tilbys til allmennheten. Obligasjonene kan være strukturert med en kortsiktig forfallsdato, som betyr at de vil modnes i tre år eller mindre. Det er også mulig å få obligasjoner som gir en jevn mengde avkastning i form av renter over en mye lengre periode, noen ganger så lenge som tjue år før saken modnes.

Gjeldsbrev er et annet eksempel på emisjonen investeringer som tiltrekker seg en god del oppmerksomhet fra private investorer. Vilkårene i notene er strukturert for å overholde offentlige forskrifter i opprinnelseslandet, med mest å gi noen retningslinjer for når notatet kan kalles og kjøperen kan innløse notatet. Denne spesielle typen investeringsmulighet kan komme med en attraktiv rente som betales når notatet er avgjort i sin helhet, eller det kan gi tvangsmulkter henhold til en tidsplan avtalt mellom kjøper og selger.

Rettet emisjon investeringer er vanligvis handles av industrielle investorer som spesialiserer seg på private investeringer, heller enn å bli tilbudt til investorer som vanligvis kjøper mindre masse i markedet. Dette betyr ikke at individuelle investorer ikke deltar i private plassering muligheter fra tid til annen. Antar den private investor har de nødvendige ressurser for å skaffe denne typen investeringer, kan han eller hun være i stand til å delta i ikke-offentlige tilbud og sikre eiendeler som tjener til å øke verdien av porteføljen betydelig over en periode på flere år.

  • Typer private plassering investeringer kan inkludere gjeldsbrev.
  • Rettet emisjon investeringer tilbys av selskaper til private investorer.