Hva er de forskjellige typene av roboter?

May 15  by Eliza

Typer av roboter kan bli atskilt av de oppgavene som de er ment å utføre, deres rolle i samfunnet, deres nivå av avansement og andre kriterier. I moderne termer, er typer roboter ofte delt inn i klasser etter de jobbene som de utfører, for eksempel industri, vitenskapelig, og forbruker roboter. Innenfor industrisektoren, er roboter også kategorisert videre som til hvilke typer evner og funksjoner som de er i stand til. Kartesiske eller portalroboter har en artikulert arm som gjør diverse sveising, montering, og del-bevegelsesfunksjoner. Roboter med andre områder i bevegelse er merket som sylindriske, sfæriske, og parallelt avhengig av hvor de kan komme og nivået av fingerferdighet og kontrollere at våpnene har for detaljert arbeid.

Bortsett fra hvordan en robot er fysisk utformet, er dens grad av mobilitet og størrelse også en viktig faktor i kategorisering. Spesielt innenfor områder som det militære, kan bekjempe roboter være autonom flygende drone fly, mikro roboter på størrelse med insekter bygge for overvåking, eller store robotsystemer innebygd i landkjøretøyer utformet som logistisk støtte eller autonome kampmaskiner. Noen militære maskiner er også semi-autonome roboter som kan utføre grunnleggende manøvrering funksjoner på egen hånd, men krever spesiell menneskelig kontroll for komplekse handlinger.

Vitenskapelige roboter brukes i et laboratorium setting for å automatisere visse oppgaver, eller i utforskende områder som mennesker er ikke villige til å gå. Dette kan omfatte typer roboter som de som bæres av romsonder til Mars 'overflate eller en asteroide, bygget roboter til å inspisere det indre av kjernefysiske reaktoren fartøy, og roboter som inspiserer mistenkelige biler eller pakker for politiet i tilfelle de inneholder eksplosiver. Laboratorium eller medisinske roboter kan også hjelpe i automatisering av å blande legemidler eller biologiske prøver, samt utføre mikro under veiledning av en lege.

Menneskelignende roboter er blant de typer roboter oftest avbildet i fiksjon eller filmer. De kan tjene pedagogisk eller underholdningsfunksjoner, og blir ofte sett på som en form for tjener til personer med en grad av intelligens av sine egne som setter dem på lik linje med den enkle å tenke på små barn eller kjæledyr. Hvor de kommer ut av kontroll, de er ofte gjenstand for debatt om hvorvidt de skal ha blitt opprettet i første omgang. Typer roboter bygget på den menneskelige modellen er den mest utfordrende å skape skyldes det faktum at å simulere hvordan mennesker gå er en svært vanskelig oppgave å gjøre for en maskin, samt hvordan mennesker ser verden eller forstå språk, slik at de effektivt kan interagere med hverandre.

Som teknologiutviklingen, roboter blir mer og mer en del av dag-til-dag liv. Mye av det de gjør forblir skjult fra samfunnet generelt som de jobber i fabrikker og fjerntliggende områder, tar farlige arbeidsplasser gang kreves av mennesker. Som industrielle, vitenskapelige og militære roboter blir mer avansert, men denne utviklingen blir brukt til å forbedre menneskelignende modeller som kanskje en dag eksisterer og jobber sammen med folk på rutinemessig basis.

  • Roboter som arbeider på en bil samlebånd.
  • Robotene som brukes av politi og militære styrker for å uskadeliggjøre bomber eller bære våpen er eksempler på mobile roboter.
  • Menneskelignende roboter er fortsatt i utviklingsfasen.