Hva er de forskjellige typene av Rørlegger reparasjon?

June 19  by Eliza

Det er tre hovedtyper av avløp reparasjon for å løse feil som kan oppstå med VVS-systemer i de fleste vestlige husholdninger: reparasjon av en lekkasje, reparasjon av de mekaniske delene av en rørlegger ligaen som en kran eller ventil, og clearing av en tresko i drenering system. Lekkasjer kan forekomme hvor som helst i systemet for en rekke årsaker. Mekanisk feil oppstår i hovedsak når ventilene ikke fungerer ordentlig, og vannføringen er ikke riktig regulert, og ofte dokumentert av vannlekkasjer. Tresko vanligvis forekommer i avløpssiden av systemet, og blir tydelig når vannet ikke skal renne fra en vask eller et toalett. Enhver type rørleggerfunksjonsfeil kan utgjøre en risiko for helse eller eiendom, og bør være ivaretatt umiddelbart.

De fleste VVS-systemer består av en tilbudssiden, som bærer vann fra en sentral forsyning, og en drenering side, som drenerer vann en gang brukt, sammen med noen avfall. Tilbudssiden bærer vann under trykk gjennom et system av ikke-giftige slanger som tåler vanntrykket. Når rørene er sammenføyd, blir leddene festet ved en av en rekke metoder, slik som lodding, kompresjonsskjøter, eller oppløsningsmiddelsveising. Dreneringslaget består av større rør som bærer den brukte vann og avfallsprodukter til kloakksystemet.

Lekkasjer i tilførselspartiet av systemet generelt oppstår enten når et rør har frosset og følgelig briste, når en felles har feilet, eller når et plastrør har forverret seg for tidlig. Når en lekkasje oppstår i tilbudssiden av systemet, rømming vann systemet under press og kan forårsake skade på nærområdet, blant annet forårsaker en flom. Når en lekkasje forekommer i tilførselssiden av et system, må det bli stoppet og repareres umiddelbart.

Etter å kutte av tilførselen av vann til det berørte området, må vannet dreneres fra den berørte del av systemet for å lette avløp reparasjon, noe som vanligvis vil innebære å erstatte skadede delen. Denne type avløp reparasjon kan være en kostbar og tidkrevende operasjon fordi de fleste tilførselsrørene er skjult bak vegger og under gulv, noe som gjør tilgangen vanskelig. Det må også tas for å beskytte brennbare elementer hvis varme lodding er en del av avløp reparasjon.

Det er ikke mindre viktig for å reparere lekkasje i dreneringssiden av systemet, selv om vannet ikke unnslippe under trykk. Vann lekker fra drenering side av en VVS-systemet kan rett og slett basseng og stagnere, men tilstedeværelsen av avfallsstoffer i vannet kan gjøre slike pytter giftig. Reparasjoner av lekkasjer i avløpsrør er så plagsom som reparasjoner å levere rør, forsterket av det faktum at avløpsrør ofte kjøre under en del av huset og planering før lossing i et avløpssystem. Typisk er et hus som er ansvarlig for hele systemet, fra det punkt hvor husets tilførselsrøret møter det offentlige forsyningslinje (ofte identifisert av en vannmåler) til det punkt hvor dreneringsrøret returnerer avløpsvann til avløpssystemet.

Neste avløp reparasjon er av en feil ligaen. En husholdning rørleggerarbeid system tjenester et antall kamper, for eksempel toaletter, vasker, dusjer, badekar, landskap vanningsanlegg osv Svikt i noen av disse inventar kan potensielt skape problemer for hele systemet, spesielt når problemet resulterer i et tap av vann press på grunn av en lekkasje. De vanligste problemene i våtromsinnredning er dryppende kraner og funksjonsfeil toaletter. Dryppende kraner er vanligvis forårsaket enten av en utslitt vaskemaskin eller kranen patron, som begge er relativt enkle reparasjoner og er ofte foretatt av hus.

Toaletter funksjonsfeil i en rekke forskjellige måter, de fleste inne i vanntanken. De to vanligste problemene er en slitt klaff-ventil eller en feil flottørventil. Heldigvis for hus, enten avløp reparasjon raskt og enkelt oppnås.

Den tredje avløp reparasjon er clearance av en tresko i avløpssystemet. Tresko forårsake treg drenering vask, badekar og toaletter, og hvis tresko er tilstrekkelig alvorlig, kan det ta sikkerhetskopi av vann til trengsel. Det er flere måter å behandle en tett drainpipe, den mest direkte av som er å tømme avløp fysisk ved å tvinge en kabel gjennom den. Små stans kan slettes med en liten hånddrevet kabel kalles et skap auger, mens store tresko kan slettes med en elektrisk rørlegger slange. Disse enhetene har ulike vedlegg for å fjerne hindringer, enten ved å skyve dem hele veien gjennom til kloakk eller ved shredding dem og la rennende vann vasker ut bitene. Mange forskjellige etsende kjemiske blandinger er også kommersielt tilgjengelig for å helle ned tilstoppede eller svak avløp. Disse blandinger arbeide over tid ved å løsne tilstopping, særlig de som er forårsaket av en kombinasjon av hår, kjøkkenavfall og fett.

  • Kraner noen ganger dryppe og krever reparasjon.
  • Noen ganger kan en rørlegger kan fjerne tilstoppet avløp bruker rørlegger er slange, en lang verktøy som kan bryte opp hår og andre objekter dypt inne i et rør.
  • Noen ganger er det lettere å erstatte gamle rørleggerarbeid enn å reparere den.
  • VVS reparasjon kan inkludere tiner frosne rør, eller fikse rør som har sprukket etter frysing.
  • Rørleggers tape kan brukes til å bidra til å forhindre lekkasjer.
  • Lekk kraner er et vanlig rørleggerarbeid problem.
  • Rooting rør er en vanlig rørlegger prosedyre.
  • VVS reparasjonsarbeid omfatter arbeider med toalett saker, inkludert tette og tømming problemer.
  • En type avløp reparasjon innebærer å erstatte ødelagt eller lekker deler av rørsystemet.