Hva er de forskjellige typene av RV forsikring?

March 11  by Eliza

Det er mange likheter mellom fritidskjøretøy (RV) forsikring og retningslinjer som kan oppnås for andre biler og lastebiler. De fleste selskaper som forsikrer andre biler vil også utstede omfattende, kollisjon, og ansvarsforsikring for RVs. Det er vanligvis andre retningslinjer tilgjengelige også, siden rekreasjonskjøretøy kan bodd i lengre perioder av gangen. Spesialiserte RV forsikringer inkluderer ofte tyveri dekning for noen eiendeler som finnes i bilen og ansvar dekning for alle som er skadet i eller rundt det. Andre RV forsikringsdekninger kan betale for losji og transport hvis bilen bryter ned på veien.

De fleste områder krever ansvarsforsikring for fritidskjøretøy, akkurat som alle andre bilen eller lastebil. Denne type RV forsikring vil betale for eventuelle skader som oppstår som følge av føreren av en RV forårsaker en ulykke eller ødelegge eiendom. Personskade og skade på eiendom dekning er vanligvis kreves av loven. Spesialiserte RV forsikringer kan tilby utvidet ansvar dekning. I motsetning til standard ansvar som bare dekker ulykker på veien, kan spesiell RV ansvarsforsikring betale for eventuelle skader som oppstår i eller rundt bilen når den er parkert.

Sammenstøt og omfattende forsikring kan også være litt forskjellig for bobiler. En av de største forskjellene er verdivurdering for totalt tap, siden RV politikk ofte tillate tre forskjellige metoder. De valgene som er vanligvis tilgjengelig er markedsverdien, avtalt verdi, og gjenanskaffelseskost. I tilfelle av totaltap, vil markedsverdien tillate forsikringstakeren å bli refundert for hvor mye penger som han kunne ha solgt bilen for. Avtalt verdi er et beløp som selskapet og forsikrede sett når politikken er utstedt, og gjenanskaffelseskost er hvor mye penger at det ville ta å kjøpe en tilsvarende enhet.

Siden RVs brukes vanligvis på en annen måte enn andre biler, mange andre typer forsikring er også tilgjengelig. Tyverisikring kan være lik huseiere forsikring i at det vil betale for noen produkter som er stjålet fra RV. Siden normal omfattende forsikring vanligvis ikke dekker stjålne gjenstander, kan dette gi en viss beskyttelse hvis det er noen dyre elektronikk eller andre elementer i en bobil.

Ferie beskyttelse er en annen type RV forsikring som kan være veldig viktig. Når en campingbil bryter ned på veien, kan det være dyrt å finne et annet sted å bo på kort varsel. Denne type RV forsikring kan ikke bare betale for overnatting, men det kan også dekke transportkostnader, for eksempel bilutleie avgifter.

  • En klasse A RV.
  • De fleste områder krever ansvarsforsikring for motoriserte fritidskjøretøy.