Hva er de forskjellige typene av Samtykke Form?

October 11  by Eliza

Når det gjelder å gi samtykke for ulike prosedyrer eller situasjoner, og tilbyr verbal godkjenning er ikke lenger et alternativ. Signeringen av en skriftlig erklæring som attesterer samtykke er den mest aksepterte måten for en person til å gi tillatelse til en bestemt handling. Samlet sett er det tre hovedtyper av samtykkeerklæringer: den medisinske og tannsamtykkeskjema, foreldrenes samtykke skjema og sysselsetting samtykkeskjema.

En medisinsk og dental samtykkeskjema er hyppig brukt av sykehus, leger og tannleger å få tillatelse fra en pasient å fortsette med en bestemt behandlingsforløp. Skjemaet heter vanligvis pasienten har blitt informert om hans tilstand, forstår den foreslåtte plan for behandling og er klar over eventuelle potensielle risikoen med behandlingen. Skjemaet vil også generelt slipper sykehus eller den enkelte utøver fra ansvar bør eventuelle bivirkninger fra behandlingen oppstår.

Foreldrenes samtykke former er den største kategorien av skjemaer tilgjengelig. Det inkluderer tre typer samtykkeerklæringer-foreldre lege- og tannlegesamtykkeskjema, midlertidig vergemål samtykkeskjema og foreldre reise samtykkeskjema. Hver av de former brukes når mindreårige barn er involvert og kan ikke lovlig gi samtykke på egenhånd. En forelder eller verge må signere skjemaet på vegne av barnet. I noen tilfeller kan disse rettighetene gis til en ikke-forelder eller verge med foreldrenes samtykke.

Foreldre lege- og tannlegesamtykkeskjema fungerer på samme måte som den generelle medisinske og tann samtykke versjon med den største forskjellen er at det gir den overordnede ansvaret for å gi samtykke på vegne av den mindreårige barn før prosedyren finner sted. Foreldrereise former brukes når en mindreårig barn blir ledsaget under kjøring av en ikke-forelder eller verge. Dette skjemaet er også typisk ledsaget av en akutt medisinsk og dental samtykke, som sier at den som reiser med barnet har myndighet til å tillate akutt medisinsk eller dental behandling i tilfelle at den overordnede av verge ikke kan nås til å gi samtykke. Midlertidige vergemål skjemaer tillate en forelder til å innvilge midlertidig foreldrerett til en ikke-verge på vegne av barnet. Disse brukes vanligvis når en forelder er uføre ​​eller utilgjengelig og den mindreårige barn blir tatt vare på av en nær venn som ellers ikke ville ha noen foreldrenes rettigheter over barnet.

Sysselsetting samtykkeerklæringer er i utgangspunktet fullmakter for en potensiell arbeidsgiver for å sjekke en jobb søkerens bakgrunn og / eller kreditt rapporten. De er utformet for å sikre søkerens bakgrunn er fri for juridiske spørsmål og at hans kreditt er i god stand. Kredittsjekk formen er vanligvis bare brukes for jobber som ville kreve søkeren å være involvert med økonomiske forhold i selskapet. Disse skjemaene kan også brukes til ikke-sysselsetting situasjoner, som for eksempel å søke om en bil lån, kjøpe et hjem eller skaffe ulike sikkerhetsklareringer.

  • Folk kan bli bedt om å signere samtykkeerklæringer for en rekke ulike årsaker.
  • I mange amerikanske jurisdiksjoner, kan et barns foreldre eller verge velge en midlertidig proxy som kan samtykke til et barns medisinsk behandling.
  • En tannlege kan spørre en forelder til å signere en samtykkeerklæring før du fortsetter med behandling på et barn.
  • I nødssituasjoner, kan samtykke ikke være nødvendig for livreddende førstehjelp.