Hva er de forskjellige typene av Servitutt rettigheter?

May 15  by Eliza

En Servitutt rett gir en person lisens til å bruke en annen persons € ™ s land for et bestemt formål. Servitutter blir ofte brukt for å installere strøm, vaskerom, gass, og telefonlinjer samt for å sette i vann- og kloakkrør. Noen av de vanligste typene Servitutt rettigheter er uttrykkelig og underforstått. Andre typer servitutter inkluderer de som er opprettet av tillatelse eller ved resept samt brutto, tilhørende, private, offentlige, og bevaring servitutter.

En uttrykkelig Servitutt høyre er vanligvis laget av et skriftlig dokument, for eksempel en gjerning, og det gir uttrykkelig en person rett til å bruke en annens land. En uttrykkelig Servitutt ved reservasjon dannes når en grunneier selger et stykke av fast eiendom, men forbeholder seg retten til å bruke landet på noen måte. Implisitte Servitutt rettigheter, på den annen side, opprettes når en grunneier deler eiendommen i to tomter og deretter selger dem til å skille eiere. Hvis en Servitutt, slik som en adkomstvei, er nødvendig for at en av eierne til rimelig nyte hans eller hennes eiendom, kan en underforstått Servitutt bli opprettet. Dette kan av og til bli referert til som en easement av nødvendighet.

Givende servitutter opprettes når en person er gitt tillatelse til å bruke en annen persons € ™ s land. Disse servitutter blir ofte kalt lisenser, og grunneier forbeholder vanligvis rett til å ta bort Servitutt rettigheter til enhver tid. En preskriptiv Servitutt riktig skapes uten ownerâ € ™ s tillatelse under læren om uønskede besittelse. For å sikre normative Servitutt rettigheter, trenger en person som regel å bruke anotherâ € ™ s land for en viss periode, som er satt i lov. I tillegg vil bruk må vanligvis være åpne, sammenhengende, og eksklusive.

Brutto eiendoms servitutter er gitt til en bestemt person eller enhet, og de trenger ikke gi videre til etterfølgende eiere. For eksempel, hvis en mann er gitt en brutto Servitutt å bruke en bane i hans neighborâ € ™ s verksted og mannen senere selger huset sitt, nye hus ville ikke ha rett til å bruke banen. I kontrast, tilhørende Servitutt rettigheter kjøre med landet og kan overføres til ny eier gjennom en gjerning eller vilje. Hvis mannen i eksempelet ovenfor hadde en tilhørende Servitutt å bruke neighborâ € ™ s bane, for eksempel at retten kunne gått sammen om mannen selger huset sitt.

Private Servitutt rettigheter tilhører personer eller selskaper, mens offentlige servitutter er generelt gitt for offentlig bruk. Bevaring servitutter er utformet for å bevare land til bruk ved fremtidige generasjoner, og de vanligvis begrense måten en del av eiendommen kan brukes eller utviklet av en eiendom eier. Med en bevaring Servitutt, frivillig donerer eiendommen eier eller selger visse Servitutt rettigheter, for eksempel retten til å utvikle landet, til en offentlig etat eller privat foretak. Grunneiere kan noen ganger innse skattelettelser for å skape bevaring servitutter.

  • Noen grunneiere skape servitutter når de selger en del av deres land, men forbeholder oss retten til å bruke en del av landet i fremtiden.
  • Servitutter kan gis for å installere strøm, verktøyet, gass og telefonlinjer på privat eiendom.