Hva er de forskjellige typene av Smiing verktøy?

November 8  by Eliza

Smiing er prosessen med å forme metallet ved å varme den til det er formbare, og deretter bøyd og på annen måte endre den med smiing verktøy. Smia i seg selv er kanskje den viktigste av alle smi verktøy, men andre nyttige stykker av utstyr inkluderer ambolten, fyldigere, meisel, hammer, hardfør, tang, og slakk kar. Hvert verktøy må brukes riktig for å sikre den beste sluttproduktet, og smeden må trenes på hvert verktøy. Det er veldig lett å bli brent eller på annen måte skadet arbeider metall, og selv når trent, kan verktøyene være vanskelig å utøve trygt.

Smia er stedet hvor metallet er oppvarmet. Det inkluderer en brann pott og et ildsted, som begge vil inneholde oppvarmet kull. En blestformen er montert under brannen potten; Dette rør gjør at luften kan bli levert til kullene, og tilveiebringer derved en høyere temperatur. En luftvifte er montert ved den andre ende av blestformen for å tilveiebringe den luftmengde. Smeden vil tilbringe mesteparten av sin tid i nærheten smia, som er usedvanlig varm og potensielt farlig. Tengene er kanskje noen av de viktigste smiing verktøy for sikkerheten, ettersom metallet ikke kan plasseres i brann eller fjernet fra den for hånd, selv med bruk av ildfaste hansker.

Når tengene er blitt brukt til å fjerne et stykke fra brannen, er andre smiing verktøy som brukes til å bøye og forme metallet. En ambolt er en heavy metal-enhet som gjør at en smed til å hamre metall i forskjellige former. Den ene ende av ambolten er flat, mens den andre er vanligvis konisk eller rund, slik at metallet som bearbeides kan slås inn buede former. Denne runden enden kalles horn, og den flate delen kalles ansiktet. Mellom ansiktet og hornet kan være en funksjon som kalles et trinn, som er egentlig en mindre ansikt satt litt ned fra ansiktet. Hammeren selv er også av metall, og det er vanligvis ganske tung.

En slakk kar er en stor balje med vann eller annen væske som brukes til å raskt kjøle metallet. Dette stivner stykket og gir styrke til det. Før metallet avkjøles, vil andre smiing verktøy brukes til å frembringe den endelige form: en meisel eller hardfør brukes til skjæring varmt metall og en fyldigere brukes til å lage spor.

  • Blacksmith verktøyene omfatter smihammer, ambolt, fyldigere, meisel, hardføre, tang, slakk kar.
  • Ambolter har blitt brukt for metallbearbeiding i århundrer.
  • Smiing er prosessen med oppvarming av metall for å manipulere den til ønskede former og fasonger ved hjelp av verktøy.
  • Smeder forme metall mot en ambolt.