Hva er de forskjellige typene av Stiftelser?

February 4  by Eliza

En tillit er et juridisk dokument som registrerer en eiendom eierens ønsker for distribusjon og forvaltning av sine eiendeler. Stiftelser avvike fra testamenter ved at de tillater den tekniske overføringen av eiendeler og eiendommer mens den opprinnelige eieren er fortsatt i live, holde dokumentet fra å komme inn skifterett når eieren dør. Det finnes mange forskjellige typer stiftelser som kan være aktuelle for ulike situasjoner, blant annet veldedig, konstruktiv, ekspress, stue, og ugjenkallelig klareringer. Forhandle disse mange forskjellige typer stiftelser er vanligvis gjøres enklere ved involvering av en tillit advokat, som kan bidra til å sikre den juridiske sannferdighet av avtalen.

Ekspress klareringer refererer til typer av tillit som er skapt gjennom tilsiktet handling av boet eier. Vanligvis er tilsiktet handling enklest defineres som å skape et juridisk dokument som angir den begrunnelse av tillit, men en muntlig avtale kan noen ganger bli erstattet. Disse skiller seg fra typer stiftelser som ikke involverer tilsiktet handling av eieren, som konstruktive stiftelser. Konstruktive truster opprettes ved pålegg av en domstol, og krever ikke frivillig samtykke av boet holderen.

Noen mennesker med eiendeler ønsker å sikre at deres eiendom eller penger går mot nytte for allmennheten eller en viktig årsak. Bly og resten klareringer er to forskjellige typer stiftelser som kan brukes for å bidra til å skape eller finansiere en veldedig virksomhet. Lead stiftelser fungerer ved at giveren til å beholde kontrollen over sine donert eiendeler, samtidig som en veldedighet for å dra nytte av dem også. Interesse skapt av betrodd eiendeler kan gå til veldedighet eller kan deles mellom giver og veldedighet inntil tilliten utløper. Resten klareringer tildele total kontroll av betrodde midler til en veldedig organisasjon for en bestemt tidsperiode. Begge typer stiftelser vanligvis tillate givere tilgang til enorme skattelettelser, som hjelper dem å beholde inntekt og renter som ellers ville gått tapt til skatter.

En levende tillit er en som begynner mens boet holderen fortsatt er i live. Mange veldedige stiftelser er levende klareringer, ettersom eiendomseiere kan lage dem for personlig å dra nytte av de tilgjengelige skattefradrag for veldedighet. Levende klareringer forhindre eiendom skifterett, og kan tillate opprinnelige eiendomseiere å ha en klar si i dispensasjon av tillit. Stiftelser som er opprettet av viljen til å begynne å følge boet haverens død kan føre til juridiske komplikasjoner hvis noen av delene er omtvistet eller uklart.

Mens noen typer stiftelser har vilkår som kan reforhandles, gjør en ugjenkallelig tillit ikke. Disse klareringer er generelt uforanderlig, og er en god måte å sette konkrete retningslinjer. Både levende og post-døden klareringer kan opprettes som ugjenkallelig.