Hva er de forskjellige typene Transport medisinske tjenester?

March 24  by Eliza

Medisinsk transport tjenester transport syke, skadde og funksjonshemmede personer fra ett sted til et annet. Disse tjenestene er vanligvis tilkalt når et individ trenger rask legehjelp. Mange medisinske transportkjøretøy har spesielle highway privilegier. For eksempel vil en ambulanse har generelt til høyre på veien ved alle punkter i trafikken i en nødssituasjon. De fleste regioner har etablert ulike typer medisinske transporttjenester til å transportere personer i både akutt og ikke-nødsituasjoner.

Når folk flest tenker på medisinske transporttjenester, de vanligvis bildet en ambulanse. Vanligvis er ambulanser brukes til raskt å transportere alvorlig syke eller skadde personer til sykehuset. I USA, kan man ringe etter en ambulanse for en akutt medisinsk transport ved å ringe 911. De fleste ambulanser er drevet av en akutt medisinsk tekniker med minst en annen tekniker på hånden for å ri i ryggen med pasienten. Når du ankommer på et sykehus på en ambulanse, vil den enkelte vanligvis får svært rask medisinsk behandling.

Noen ganger vil en person trenger medisinsk transport tjenester i en ikke-akutt situasjon. Ikke-akutt transport er mest brukt til å transportere syke og funksjonshemmede personer til lege avtaler eller for en poliklinisk medisinsk prosedyre på et sykehus. Ofte er disse personene er sengeliggende, noe som betyr at de ikke klarer å sette seg opp for en lengre tidsperiode. Å transportere pasienter i en ikke-akutt situasjon, kan en ambulanse eller medisinsk utstyrt van brukes. Pasienter som er i stand til å sitte, men fortsatt trenger transport for en medisinsk formål, kan gis med bil eller drosje tjeneste som et alternativ.

Hvis en person er kritisk syk, kan en luftambulanse brukes til å gi medisinske transporttjenester. Vanligvis innebærer dette ved hjelp av en type luftfartøy til raskt transportere en person fra ett sykehus til et annet. Dette gjøres vanligvis hvis et annet anlegg er mer utstyrt for å gi mer avansert behandling, men det er ikke nok tid til å reise i en tradisjonell forstand. En luftambulanse er vanligvis annerledes bemannet enn en vanlig ambulanse. I de fleste tilfeller, vil luftfartøyet omfatter en pilot, sykepleier, og i noen tilfeller en lege, pasienten og kanskje et familiemedlem.

Vanligvis er den som gir medisinsk transporttjenester for en levende spesialtrent. Ambulanser er vanligvis utstyrt med trente nødetatenes teknikere. I tillegg kan enkeltpersoner som arbeider med luftambulanse inkluderer utdannede piloter, sykepleiere og muligens en lege. Rides på noen form for medisinsk transport kjøretøy vil vanligvis inneholde noen form for avgift. Gebyret er vanligvis dekkes av den enkelte direkte, et forsikringsselskap eller en statlig regulert program, slik som Medicare for pasienter i USA.

  • Pasienter som trenger transport for en medisinsk formål, kan gis drosje tjeneste.
  • Ambulanser er utstyrt med emts.
  • Ambulanser er den raskeste og mest brukte medisinsk transport tjeneste.
  • Ikke-akutt medisinsk transport er ofte brukt når en pasient trenger å bli overført til et annet sykehus eller annen behandling anlegget.