Hva er de forskjellige typer virksomhet Akkreditering?

June 14  by Eliza

Selskaper søker ofte ulike typer virksomhet akkreditering for å gi bevis på deres gode rykte. Et sekundært motiv for å søke akkreditering er å forsikre kundene om at virksomheten opprettholder et akseptabelt nivå av kvalitet. Det finnes også typer virksomhet akkreditering som søker å forbedre produksjons- og styringsprosesser at et selskap bruker.

Sertifisering fra Better Business Bureau® er en av de mest gjenkjennelige og etterspurte akkrediteringer. Det er et middel for å validere omdømmet til virksomheten fra et finansielt og tjeneste ståsted. Akkreditering fra Better Business Bureau® indikerer også at selskapet oppfører seg etisk og forsøker å løse alle forbruker klager. Den viktigste fordelen med denne type virksomhet akkreditering er at når potensielle kunder forskning et selskap de er kjent med og se Better Business Bureau® logo, de er mer sannsynlig å stole på firmaet.

Det er ulike kilder til virksomheten akkreditering som gjenkjenner servicekvalitet. I USA, er det noen nasjonale award anerkjennelse og sertifiseringsprogrammer som bedrifter kan søke om. Prosessen innebærer å gå gjennom en ytelse evaluering på flere viktige faktorer. Forbedringsområder er identifisert, jobbet på, og målt mot etablerte standarder. Mens noen selskaper streber etter å være prismottakere, andre deltar for å bedre møte behovene til sine kunder.

Fordeler forbundet med å motta en nasjonal tjeneste prisen er økt synlighet og økt kundelojalitet. Spesielt, utdanningsinstitusjoner, helseorganisasjoner, og små bedrifter kan vise prisen på reklamemateriell for å tiltrekke seg ny virksomhet. Disse typer organisasjoner kan også bruke publisitet for å sikre nåværende kunder at de får god behandling, service og produkter. Alumni av skolene som er mottakere av nasjonale kvalitetspriser kan føle en økt følelse av stolthet om sin utdanning og være mer sannsynlig å utvide økonomisk støtte.

Det er noen typer virksomhet akkreditering som fokuserer spesielt på intern prosessforbedring. Disse akkrediteringer arbeide for at et selskap presterer så effektivt som mulig, samtidig som oppfyller bestemte kvalitetskriterier. Noen er mer rettet mot industribedrifter som ønsker å forbedre kvaliteten på sine produkter, mens andre er mer fokusert på kvalitative management praksis for service-orienterte selskaper. Hovedmålet med akkreditering som er rettet mot prosessforbedring er å øke kundetilfredsheten og oppbevaring.

Spesifikke linjer av arbeid, for eksempel helsevesen, bil reparasjon og energi kontrahering har egne sertifiseringer som kan kreves av offentlige reguleringer. I disse tilfellene, viss trening og operative krav må være oppfylt for å få akkreditering. Bedrifter i disse næringene kan være gjenstand for periodiske revisjoner av offentlige organer for å sikre etterlevelse.