Hva er de forskjellige US Navy Kvalifikasjoner?

November 28  by Eliza

For å bli vervet i den amerikanske marinen, må en mannlig eller kvinnelig kandidat oppfylle visse krav til alder, statsborgerskap, utdanning, kriminelle og narkotika historie, og antall pårørende. Han eller hun bør også være villig til å godta et minimum tidsbruk og være i stand til å passere visse undersøkelser, både fysiske og intellektuelle. Sjøoffiser kandidatene må møte strengere krav til utdanning og engasjement, i tillegg til bestått de grunnleggende US Navy kvalifikasjoner.

US Navy kvalifikasjoner for alder tillate kandidater mellom 18 og 34 år for å søke om verving, med foreldrenes samtykke nødvendig hvis en kandidat er 17 år gammel. Kandidatene må ha oppnådd en high school diplom eller har bestått en ekvivalens eksamen. Søkere generelt må være i stand til å bevise statsborgerskap i henhold til US Navy kvalifikasjoner, selv om noen Navy jobber kan tillate valgbarhet med en permanent visum eller grønt kort. Generelt må en kandidat til vervet ikke ha mer enn to avhengige barn som er under 18 år gammel, og enslige forsørgere er vanligvis ikke anses kvalifisert for Sjøforsvaret. Kandidater bør være villig til å gjøre en innledende engasjement på minst to år, kanskje lenger, avhengig av plasseringen.

Et aspekt av US Navy kvalifikasjoner involverer sin strenge politikk på narkotikabruk og kriminell historie. En kandidat til verving må ha noen historie med narkotika og blir nødt til å passere to narkotika urinprøver for opptak til marinen, som denne grenen av den militære holder en "nulltoleranse" -politikk for narkotika og alkohol. En bakgrunnssjekk er nødvendig for å undersøke søkerens juridiske, moralske, og medisinsk historie. Søkere må be om en waiver for visse straffbare forhold, herunder eventuelle forbrytelser, visse lovbrudd klassifisert som alvorlige, eller flere trafikkovertredelser. Alle tilgjengelige kriminelle poster vil bli undersøkt, inkludert de som har blitt forseglet eller kalles.

For en kandidat som tilfreds US Navy kvalifikasjoner, vil denne grenen av den militære forsøke å hedre en forespørsel om plassering i et bestemt felt av plikt. Eksempler på spesifikke Navy felt inkluderer informatikk, elektronikk, luftfart, eller kjernekraft engineering. En kandidatens score på Armed Services Yrkes Aptitude Battery eksamen vil hjelpe indikere en passende feltet plassering.

Å bli en Naval offiser krever mer avanserte kvalifikasjoner enn første verving. Kandidatene må være minst 19, men under 35 år, holder en fireårig bachelorgrad med akademisk suksess, og være i god fysisk form. Minste service forpliktelse for offiserer varierer fra fire til 10 år, avhengig av feltet av plikt.

  • Å tjenestegjøre i den amerikanske marinen og på et amerikansk marinefartøy, må kvalifiseringstester være bestått.