Hva er de Regnskaps vanligste økonomiske problemer?

June 29  by Eliza

De vanligste finansielle regnskapsmessige problemstillinger er sjelden vanskelig å unngå, men de er vanskelig å overvinne en gang skapt. Utilstrekkelig journalføring, uredelig journalføring, og uovervåket kontantstrøm ledelse kan alle føre til oppløsning av en bedrift. Både utilstrekkelig journalføring og uredelig journalføring gjør en bedrift poster ekstremt upålitelig, og det kan være tidkrevende og dyrt å finne og fikse alle feilene. Begrenset eller ingen kontantstrøm, også kjent som arbeidskapital, kan også føre til alvorlige konsekvenser best unngås. Selv store bedrifter kan bli ødelagt med uriktig regnskap, og faktisk de har i det siste.

Blant de vanligste økonomiske regnskapsmessige problemstillinger er uriktig journalføring. Uten fullstendig journalføring av inntekt og penger brukt, er en finansiell rapport upålitelig i beste fall. Dette er kanskje den vanligste feilen en liten bedrift gjør. Utilstrekkelige eller ufullstendige registreringer av penger i og penger ut kan føre til skattemessige feil og alvorlige regjeringen straffer - vanligvis anvendt år etter det faktum. De fleste bedrifter kan ha nytte av regelmessig ha sine poster omgås av en uavhengig revisor, som er en regnskapsfører med ingen tilknytning til virksomheten som kan sikre at postene blir holdt riktig.

En bedrift som forsømmer sin journalføring kan lettere bli offer for falske finansielle regnskapsmessige problemstillinger. Dette problemet kan være skapt av en ansatt som rapporterer falske salg for å ta varer som gavekort. Hyppige rapporter om falske salgs gjøre det synes som om virksomheten vokser, når det faktisk er å tape penger. Ansatte er i stand til å true en virksomhet i andre finansielle måter også, men god journalføring vil holde problemene til et minimum, og tyven kan være fanget raskere.

Andre finansielle regnskap problemene omfatter dårlig kontantstrøm styring og analyse. Mens definisjonen av kontantstrøm varierer, vanligvis refererer til bevegelsen av kontanter inn i eller ut av en bedrift. Noen ganger kan en virksomhet ikke utelukkende på grunn av negativ kontantstrøm. Virksomheten kan ha vært lønnsomt i det lange løp, men det kunne ikke dekke umiddelbare utgifter som lønn til de ansatte, nødvendig utstyr, og offentlige avgifter. Tett oppfølging av kontantstrøm er avgjørende for både nye og gamle bedrifter til å trives.

Det er mange økonomiske regnskapsmessige problemstillinger som kan beskjære opp, noen mindre vanlig enn andre. En uavhengig revisor kan gi et annet sett med øynene for å sikre at alt er vel i den økonomiske siden av en bedrift. Disse fagfolk er rutinemessig brukt for å unngå katastrofer både store og små.

  • Urettmessig økonomisk regnskap kan føre til feilaktige økonomiske rapporter.