Hva er de ulike hvitvaskingsmetoder?

September 22  by Eliza

Hvitvasking av penger er en måte å lagre eller transportere penger mens skjule sin sanne opprinnelse. Det er en alvorlig forbrytelse i mange land, med overbevisning ofte bærer tunge bøter, beslagleggelse av eiendom, og lange fengselsstraffer. Det finnes flere forskjellige typer av hvitvasking av penger, ofte knyttet til narkotikasmugling, skitne politikk, og terrorvirksomhet. De grunnleggende hvitvaskingsmetoder involverer svarte markedet valuta, offshore banktjenester, næringsinvesteringer falske eller legitime selskaper, og smurfing.

Svart marked valuta tillater en hvitvaskeren for å slå lett sporbar valuta fra en ulovlig eller "skitne" kilde til untraceable midler i en annen valuta. Dette innebærer ofte et partnerskap mellom svart marked valutaarbeidere, som hjelper launderers unngå offentlige avgifter ved å gjøre utveksling under bordet, launderers, og importører som kjøper varer fra de svarte markedet forhandlere. Ved hjelp av dette samarbeidet, kan en launderer hånd skitne valuta til det svarte markedet arbeideren, som deretter bruker den til å importere varer for importørene, i bytte mot en betaling som kan bli gitt tilbake til launderer i en annen valuta.

Hvitvasking metoder som bruker offshore bankkonto er noe mindre håndterlig, takket være økt forskrift om bankinformasjonspolitikk. Tradisjonelt ville launderers investere midler i finansinstitusjoner i land med lover som tillater bankene å holde poster privat; banken kan ha å rapportere sine totale beholdning til en regjering, men ikke gi detaljer om hvilken konto holdt som midler, og fra hvilken kilde. Med internasjonal terrorisme blitt en global bekymring, har mange offshore hvitvasking paradiser slått ned på retningslinjer i det 21. århundre.

Smurfing, eller strukturering, er en av de vanligste hvitvaskingsmetoder, fordi det fokuserer på å gjøre midler untraceable gjennom diversifisering. Mange land har økonomiske forskrifter som krever bankene å sende inn en rapport for enhver transaksjon over en viss bestemt beløp. Launderers skjørt denne reguleringen ved å ta skitne penger og deponere det i mange forskjellige kontoer, investeringer, og til og med fysisk eiendom, ofte under forskjellige navn og i ulike land. Ved å holde innskudd eller kjøp under rapporterings beløp, kan smurfing hvitvaskingsmetoder noen ganger holde mistanke av en hvitvasking ordningen.

Hvitvasking metoder noen ganger innebære investeringer i falske selskaper, kalt "skall", eller legitime selskaper, kalt "fronter". Disse operasjonene som regel innebære falsk kvitteringer og bevis for å spille inn fortjeneste for transaksjoner som faktisk er fra funneled hvitvasking av midler. Virksomheter som omhandler hovedsakelig i kontanter og har en relativt lav ukentlig eller månedlig innskuddsnivå er ofte mål for hvitvasking. Tjenesteorientert bedrifter, i motsetning til de vare gir virksomheter, er også vanlig, siden det er mindre fare for service enn en påstått god.

  • Med internasjonal terrorisme blitt en global bekymring, har mange offshore hvitvasking paradiser slått ned på retningslinjer i det 21. århundre.