Hva er de ulike potensielle Energi Eksempler?

October 24  by Eliza

Potensiell energi er et konsept som kan bli mer bare forstås som "lagret energi." Det er energien som er lagret i et fysisk system, vanligvis som et resultat av et objekts posisjon. Potensiell energi eksempler inkluderer de som har med tyngdekraft, elastisitet, kjemi, elektrisk og termisk energi.

En måte å forklare energi er at det alltid faller inn i en av to former: potensiell og kinetisk. Noen forskere protesterer mot denne forklaringen som for forenklet eller kunstig, men det er nyttig for å forklare noen generelle prinsipper. Kinetisk energi er at relatert til bevegelse. Potensiell energi som er lagret i en stasjonær gjenstand. Forstå dette kan forklare hvordan energi fortsetter å eksistere selv når dens virkninger ikke kan sees.

En av de enkleste potensielle energi eksempler for å forstå er elastisk potensiell energi. Dette kan illustreres ved å trekke tilbake en bue. På grunn av formen av strengen av buen blir midlertidig deformert, når den er løsnet, vil forsøke å returnere til sin opprinnelige form, og dermed produsere den energien som driver pilen. Inntil baugen er utgitt, finnes denne energien som elastisk potensiell energi.

En annen av de vanligste potensielle energi eksempler er gravitasjons energi. En fallende gjenstand vil akselerere takk til kinetisk energi. Når gjenstanden treffer bakken, vil denne samme mengde energi frigjøres som varme og lyd i kollisjonen. Imidlertid, før gjenstanden faller, er denne mengden av energi som er lagret som potensiell energi.

Mengden av gravitasjonsenergi vil avhenge både massen av gjenstanden og høyden ved hvilken den hviler. Hvis du flytter en bok fra en hylle til en høyere hylle, vil bokens potensiell energi øke. Det kan virke forvirrende at samme bok kan øke sin potensiell energi uten noen fysiske endringer. Imidlertid vil økningen i potensiell energi kommer fra og lik den energien du expend i å løfte boken høyere opp.

Foreligger kjemisk potensiell energi i måten atomene eller molekylene dannes. Denne energi blir så frigjort og transformert når stoffet er involvert i en kjemisk reaksjon. For eksempel, når et brennstoff blir brent, er dens kjemiske potensiell energi omdannes til varme.

Elektrisk potensiell energi kommer i flere former. En elektrisk ladede objekt i ro har potensiell energi som knytter seg til andre nærliggende objekter som også er elektrisk ladet. En variant av dette er for ladede gjenstander som ikke er i ro; I denne situasjonen er det magnetiske potensial energi. Av alle de potensielle energi eksempler, kanskje den mest spektakulære er gjennom elektrisk ladede partikler inni en atomkjerne, som holder atom potensiell energi.

  • Formelen for potensiell energi som brukes avhenger av typen av energi som er lagret.
  • Når forvrengt, fjærer lagre elastisk potensiell energi.
  • Svingende på en swing er et godt eksempel på både potensiell og kinetisk energi.