Hva er de vanligste arbitrasjestrategier?

April 12  by Eliza

Ved hjelp arbitrasjestrategier riktig kan hjelpe en investor realisere en gevinst med svært liten risiko. Arbitrage er i hovedsak utnytter misquotes eller avvik i pris for å gjøre en fortjeneste. Et individ kan bli involvert i grunnleggende arbitrasje, lager arbitrage, indeksfond arbitrage, og selv sports betting arbitrage.

Den mest grunnleggende av arbitrasjestrategier innebærer å selge et produkt. For eksempel, hvis et produkt selger for $ 20 US dollar (USD) i ett marked og selger for $ 15 USD i en annen, kan en person kjøpe det i billigere markedet og selge det i den dyrere. Dette gir et scenario der det er ingen risiko og garantert ordrer for investor. Investoren kan gjøre en fortjeneste på $ 5 USD per transaksjon.

En annen av de populære arbitrasjestrategier er lager arbitrasje. Denne strategien kommer til å involvere utnytte ulike aksjemarkedene. For eksempel, hvis prisen på en aksje på ett marked er $ 10 USD og $ 9,97 USD på en annen, kan investoren gjøre en fortjeneste på $ 0,03 USD for hver aksje på lager som han eller hun selger mellom de to. Selv om dette kan virke som en liten potensiell gevinst, da store mengder aksjer er involvert, kan tallene legge opp raskt.

Indeksfond har også vært kjent for å bli involvert med arbitrasjestrategier. Indeksfond er basert på en bestemt økonomisk indeks. Fondet investerer kun i de aksjene som er presentert i finansindeksen. Når et selskap som er fjernet fra indeksen er et annet selskap satt på plass.

Hvis et indeksfond selskapet kan forutsi nøyaktig hvilke selskaper som kommer til å bli inkludert i fondet, kan det kjøpe aksjene i selskapene på forhånd. Når alle de andre indeksfond høre om de selskapene som inngår i indeksen, vil de ha til å kjøpe aksjer i selskapene også. Når dette skjer, blir prisen på aksjen kommer til å øke på grunn av alle kjøp. Investorene i indeksfond stand til å tjene på denne økningen på grunn av rask handling av fondsforvalterne.

Sports arbitrage er en av de mest populære arbitrasjestrategier tilgjengelig. Denne strategien innebærer å se etter avvik mellom de store bookmakere i sports betting industrien. En bedre vil ta motstridende spill fra de ulike idretts bøker og gjøre en fortjeneste fra avvik i odds.

  • Internasjonal arbitrasje dreier seg om å ta fordelene av prisforskjeller mellom varer og verdipapirer i ulike land.
  • Et individ kan bli involvert i grunnleggende arbitrasje, lager arbitrage, indeksfond arbitrage, og selv sports betting arbitrage.