Hva er de vanligste årsakene til angstlidelser?

June 25  by Eliza

Flere ulike faktorer kan betraktes som årsaker til angstlidelser. Identifisere de underliggende årsakene til angstlidelser kan hjelpe leger og terapeuter identifisere hensiktsmessige behandlingsmetoder for sine pasienter og hjelpe dem med å redusere sine symptomer. De vanligste årsakene til angstlidelser er genetikk, hjerne kjemi endringer eller unormalt, personlighets unormalt eller lidelser, og livssituasjon.

Legene tror at noen mennesker er mer sannsynlig å utvikle en angstlidelse hvis de har en familiehistorie med angstproblemer. Det er ikke kjent hva den eksakte genetiske linken for angstlidelser er, og det er ingen måte å fortelle om en person med en familie historie av disse lidelsene vil utvikle en. Noen mennesker utvikler angstlidelser veldig tidlig i livet, mens andre ikke begynner opplever symptomer før voksen alder. Personer som har en familiehistorie med angstlidelser, særlig i deres nærmeste familie, bør følge nøye med på deres mentale tilstander og snakke med sine leger eller psykisk helsepersonell dersom de utvikler symptomer som tyder på en angstlidelse eller problem, for eksempel konstant bekymringsfull, søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, vedvarende muskelspenninger, og gastrointestinale problemer med ingen annen årsak.

Endringer eller avvik i hjernens kjemi er tenkt å være en av de største årsakene til angstlidelser. Legene vet ikke de eksakte endringer i hjernens kjemi ansvarlige for vedvarende følelser av angst og angstanfall, men mange pasienter diagnostisert med disse lidelsene svarer godt til medisiner som endrer nivåene av visse kjemikalier i hjernen. De mest vanlige medisiner som brukes for angstlidelser inkluderer antidepressiva og benzodiazepiner, som endrer nevrotransmitter-nivåer i hjernen.

Personer diagnostisert med personlighetsforstyrrelser kan være mer sannsynlig å utvikle angstlidelser. Noen leger og helsepersonell mener at visse personlighetstrekk kan disponere et individ til angstlidelser også. For eksempel kan en person med lav selvfølelse har problemer med å takle stress og andre ubehagelige situasjoner, noe som gjør ham mer sannsynlig å utvikle angstproblemer.

Varige visse omstendigheter og hendelser i livet kan bidra til å utvikle en angstlidelse, spesielt hvis personen har andre risikofaktorer. Mennesker som gjennomgår svært stressende og vanskelige situasjoner, som for eksempel å være et offer for vold i hjemmet, har ofte problemer med å takle sine følelser og omstendigheter, som manifesterer som angst. Andre ytre påvirkninger, som å bruke visse legemidler eller forbruker høye nivåer av koffein, kan også bidra til angstlidelser og symptomer.

  • Stress på jobben kan ofte føre til angst.
  • Genetikk og hjernens kjemi er ofte ansvarlig for angstlidelser.
  • Familiens historie kan fastslå en persons sannsynlighet for å utvikle en angstlidelse.
  • Tvangslidelser (OCD) og angst er ofte knyttet på noen måte.
  • Søvnløshet kan bidra til følelser av angst.
  • Angst er preget av hjertebank og intense følelser av bekymring.
  • Personer diagnostisert med personlighetsforstyrrelser er mer sannsynlig å utvikle angstlidelser.