Hva er den viktigste Belt?

March 24  by Eliza

Hoved belte er en stor samling av asteroider i det som er kjent som en "asteroidebeltet", som eksisterer mellom planetene Mars og Jupiter i jordas solsystem. Dette beltet er laget av hundretusener av asteroider som varierer mye i størrelse og er tenkt å ha sin opprinnelse i en av to måter. Det var en gang trodde at disse ulike asteroider eksistert som en tidlig planet eller protoplanet som ble ødelagt av en kollisjon med en asteroide, men moderne teorier hold at steinene er left saken fra dannelsen av solsystemet.

Også kjent som den viktigste asteroidebeltet, består hoved belte av asteroider av sterkt varierende størrelser. Mens noen av de asteroider er ganske stor, er mange av objektene er bare støvpartikler som flyter i rommet. Den massive størrelsen på hovedbeltet betyr også at dens sammensetning er primært består av tomrom, med de fleste asteroider være meget langt fra hverandre. Kollisjoner mellom asteroider er imidlertid mulig. Det finnes en rekke kometer som synes å reise gjennom dette beltet også.

Det er to grunnleggende teorier om dannelsen av hovedbeltet i jordas solsystem. Den første teorien, som i stor grad har blitt forlatt, var at en protoplanet begynte å danne i solsystemet, mellom banene til Mars og Jupiter. Mens dette ble dannet, en stor asteroide eller annet objekt påvirket protoplanet og ødela det med slik enorm kraft som sine levninger ble spredt over hele regionen som har blitt den viktigste belte. Den relativt lave massen av de ulike objektene i hele beltet imidlertid gjøre en slik formasjon usannsynlig og energien som frigjøres i en slik ødeleggelse ville ha forlatt et varig inntrykk på solsystemet.

I dag er den foretrukne teori med hensyn til dannelsen av hovedbeltet er at de ulike objektene er restene fra dannelsen av solcellesystemet. Den enorme massen av Jupiter utøver tilstrekkelig tiltrekningskraft til å hindre at materiale fra å danne en planet. Disse tidlige steiner og partikler ville ha antatt en bane rundt solen, omtrent som planetene, men kunne ikke ha dannet sammen til en planet. Den lave massen av beltet støtter denne teorien, som gjør den type materie funnet blant de ulike asteroider, som indikerer separate organer som aldri var en del av en enkelt planet.

  • Hoved belte inneholder hundretusener av asteroider.