Hva er Dental Malpractice forsikring?

May 11  by Eliza

Dental malpractice forsikring er et forsikringsprodukt for tannleger bekymret pådra seg erstatningsansvar i forbindelse med sitt arbeid. I tilfelle av en anklage om medisinsk malpractice, vil forsikringsselskapet bistå tannlegen med forsvar mot kravet. Hvis retten regler i favør av saksøker, vil forsikringen betale ut eventuelle skader tildelt. Bære dental malpractice forsikring kan være et klokt trekk for en tannlege, og andre forsikringsprodukter, for eksempel lokaler ansvar, er også en god idé for en tannlege å kjøpe.

Dental malpractice, en form for medisinsk malpractice, kan være en alvorlig belastning. Hvis en tannlege ikke utvise tilbørlig varsomhet mens du arbeider med pasienter og en pasient opplever skader, kan tannlegen holdes ansvarlig. Fagfolk som tannleger er holdt til en høy standard fordi deres profesjonell trening gir dem med flere kvalifikasjoner enn legfolk. I en dental malpractice tilfelle, kan en jury velger å tildele skader på noen til å betale for å reparere dårlig tannarbeid, og andre skader kan tildeles også.

Dental malpractice forsikring gir tannleger med dekning og beskyttelse i tilfelle av en rettssak. Beløpet betales fra forsikringsselskapet varierer, avhengig av hva slags politikk en tannlege kjøp. En premie er betalt årlig for å dekke kostnadene ved forsikring og holde kontoen i god stand. Hvis en anklage om malpractice er arkivert, bistår forsikringsselskapet vanligvis fra starten. Det kan hjelpe med etterforskningen og andre aktiviteter for å se om saken kan løses før det går til retten, og hvis det går til retten, vil forsikringsselskapet bistå med tannlege forsvar.

Uten dental malpractice forsikring, hvis en tannlege er styrt mot i retten, vil hun måtte betale skade prisen selv. Disse tildelingene kan være stor, og det er en risiko for at praksisen må kanskje bygges ned eller selges for å betale utgiftene. Løsøre kan også bli beslaglagt for å dekke erstatningssummen dersom tannlegen ikke klarer å betale dem i sin helhet. Dette utsetter folk til tap, og kan gjøre det vanskelig å fortsette å praktisere. Dental malpractice forsikring gir beskyttelse slik at dette ikke kan skje.

Tannleger forsker malpractice forsikring kan arbeide med en forsikring agent eller megler for å finne ut om tilgjengelige produkter. Det er en god idé å se opp rettsboken på malpractice dresser arkivert mot tannleger med tilsvarende omfang av praksis for å se hva slags tildelinger blir gjort av dommere og juryer, så en tannlege kan velge et passende nivå av dekning. Noen tannleger kan være mer utsatt enn andre på grunn av den slags rutiner de utfører, og det er viktig å være fullt dekket.

  • En kvinne som har en dental eksamen.