Hva er Deregulering?

April 18  by Eliza

Når bransjer er i hovedsak kjøre privat, men styres i stor grad av en regjering gjennom lover, er denne forskriften, men når regelverket blir fjernet, slik at bransjen en friere hånd, dette er kjent som deregulering.

Spesielt i hovedsak kapitalistiske land, bransjer ofte motsette seg for mye innblanding fra regjeringen. De ønsker ikke å måtte følge ekstra lover laget siden dette kan koste penger og skape ekstra arbeid. Mange bedrifter hevder at regjeringen ikke har rett til å bestemme hvordan et privat næringsliv driver sin virksomhet, og når den gjør det, koster det penger for alle involverte, inkludert forbrukere. Når bedrifter har lov til å selv styre, hevdes det, de er fullt i stand til å operere i etiske måter som er beskyttende overfor kunden, og at dona € ™ t miste fortjeneste.

Deregulering er ikke et nytt konsept, spesielt på steder som USA. Det har lenge vært samtalen av visse sektorer av den amerikanske befolkningen at statlig innblanding i næringslivet, i form av regulering og utøvelse av kontroll over en virksomhet, bryter noen av de grunnleggende prinsippene i samfunnet. For å oppnå dette, har mange bransjer kjempet for og vant deregulering, få langt større kontroll over sine bransjer og standarder som kan personlig sett.

Fjerne forskrifter doesnâ € ™ t nødvendigvis at alle lover er fjernet, men de kan være enklere og enklere å følge. Hovedsak, til nok lover for selskapet eller selskapene opererer i en mye mer selvstendig måte kan endres eller forkastes. Enkelte bransjer i USA som har vært utsatt for en grad eller mer av deregulering inkluderer kraftselskaper, bank og trading bransjer, og mange utbredte transportbyråer.

Det er slik at spørsmålet om deregulering er en representerer flere forskjellige politiske ståsteder. De som i favør av å løfte, fjerne eller forenkle noen reguleringer hevde at dette lønner seg. De foreslår at du arbeider med stive lover skaper profitt tap, og dette vil alltid bli overdratt til kunder av bransjer gjennom høyere priser. På den annen side, til enklere lover som tillater et selskap å gjøre større valg, betyr mindre fortjeneste tap og mer potensial penger spart av forbrukeren.

Flipside av dette er at deregulering kan være kostbart og kan føre til overgrep. Fallet i finansmarkedene på slutten av 2000-tallet ble i hovedsak skylden på ikke å ha nok lover for å hindre misbruk, og den økonomisk skade påløpt var betydelig og overdreven, og rammer de med mye rikdom og de som hadde svært lite. Selv folk som regel i favør av deregulering begynte å kreve større statlig kontroll av markedet for å unngå en gjentakelse av denne økonomiske katastrofe. Atter andre fortsetter å motsette seg endringer for å presentere lover, noe som tyder på at markedet har full kapasitet til å regulere seg selv.

  • Deregulering fjerner statlige tilsyn, slik at næringer blir drevet helt av private midler.