Hva er det Capital Market?

April 26  by Eliza

Når det henvises til en kapitalmarkedet, er det viktig å merke seg at begrepet kan referere til et ganske bredt spekter av produkter og tjenester som er knyttet til økonomi og investeringer. For dette formål, vil en kapitalmarkedet inkludere slike komponenter som aksjemarkedet, råvarebørser, obligasjonsmarkedet, og bare om noen fysisk eller virtuelt anlegget eller medium hvor gjeld og aksjer kan kjøpes eller selges.

Som et marked for verdipapirer med en svært bred rekkevidde, er kapitalmarkedet et ideelt miljø for etablering av strategier som kan resultere i å øke langsiktige midler til obligasjonslån eller boliglån. Samtidig gir det mediet for kortsiktige gefondstrategier også. I hovedsak kan alle typer finansielle transaksjoner som er ment å resultere i kjøp og salg av verdipapirer og råvarer for profitt med rette betraktes som en del av dette markedet.

Institusjoner er også en del av rammeverket av kapitalmarkedet. Børser er en av de mer synlige eksempler på etablerte virksomhet i det. Sammen med børsene, støtte organisasjoner som meglerforetak inngår også i kapitalmarkedet. Over disken markeder er også inkludert. Ved å gi de mekanismene som gjør trading mulig, disse institusjonene gjør det mulig å holde prosessen etisk og lettere styres i henhold til lokale lover og skikker.

På grunn av den brede strukturen i kapitalmarkedet, investorer av alle typer har mulighet til å delta i finansielle strategier som kan styrke den generelle økonomien samt skape økonomisk sikkerhet. Personer som ønsker å fokusere på investeringsmuligheter som er svært stabil og mer eller mindre sikre en beskjeden avkastning kan finne mange forskjellige tilbud å velge mellom. Samtidig, kan investorer som har en tendens til å være mer eventyrlystne også finne et bredt utvalg av investeringstyper som vil tillate dem å ta litt ekstra risiko og muligens realisere større avkastning på sine investeringer. Mens den overordnede strukturen av kapitalmarkedet kan være bred, er det en rekke kontroller og balanserer som bidrar til å holde markedet på rett kjøl, slik at den fungerer på en måte som er både etisk og juridisk.

  • Aksjemarkedet er en del av et kapitalmarked.