Hva er det grunnleggende av søppeltømming Rørlegger?

May 14  by Eliza

Det finnes mange forskjellige typer av søppeltømming enheter på markedet, men det grunnleggende søppeltømming avløp er den samme. Enheten er festet direkte til sink, og avløpsrør er festet hver for seg fra den andre siden av vasken, hvis en slik er til stede, og da det er koblet inn i hovedavløpsrøret. Enten du starter en ny installasjon, og erstatte en eldre modell, eller bare reparere VVS linjer, når det grunnleggende er forstått, oppgaven vil bli gjennomført på samme måte uansett hva situasjonen krever.

Når du installerer en ny enhet, må søppeltømming avløp settes opp på riktig måte for at det skal fungere skikkelig, uten å forårsake de viktigste avløpsrør å plugge. Det første trinnet er å fjerne alle gamle rør fra under vasken og deretter legge den nye til bunnen dreneringshull i vasken, og pass på at søppeltømming avløp linje vender mot spennende punktet på hoved avløp. Fra enheten en nedadgående vinklet rør må installeres, og deretter en felle ved bunnen av kjøringen. Etter fellen, vil rør kommer opp og festes til hoveddreneringslinjen kobles til røret som kommer fra den andre halvdel av vasken hvis det er tilstede en. Denne designen gjør at rørene fra disposisjon for å være atskilt fra resten av VVS linjer i tilfelle plugger eller reparasjoner må gjøres.

Når du bytter ut en søppeltømming, vil det første skrittet være å fjerne de eksisterende avløpsrør og deretter ta den av bunnen av vasken. Den gamle enheten blir så fjernet, og den nye er satt i stilling. Den nye søppeltømming vil da bli beseglet til den ytre ringen av sluket kommer fra vasken og avløp linjer knyttet til det, erstatte eventuelle deler og tilbehør som trengs. Denne prosessen er i utgangspunktet den samme som når du installerer en ny enhet, men den søppeltømming avløp vil vanligvis ikke må fjernes og erstattes.

Fikse en søppeltømming begynner på samme måte som når du bytter enhet. Dersom disponering må fjernes og gjenoppbygd, så VVS linjene må kobles fra det, så vel som å trekke det ut av vasken. Dersom det er bare lekker, så den delen som er ansvarlig for problemet ganske enkelt kan skiftes ut. En av de mest grunnleggende begreper til søppeltømming avløp er å sørge for at alle tilkoblinger er forseglet riktig og at eventuelle sprekker eller ødelagte stykker byttes ut så snart de er lagt merke til.

Det grunnleggende søppeltømming VVS er rett og slett en prosess av å vite hvordan de avløpsrør fungerer, og hvorfor separate fellene er installert. For å maksimere effektiviteten av enheten, mens redusere sjansene for tette rør må søppeltømming avløpsrør holdes adskilt fra de viktigste avløp inntil en felle er installert. Dette gir enkel tilgang til å fjerne tresko at enheten kan føre til, samtidig som det hindrer dem fra å sikkerhetskopiere hele rørsystemet.

  • In-vask søppel salg kan bli tett.
  • Søppeltømming avløp må settes opp riktig så hoved avløpsrør vil ikke koble.