Hva Er dielektrisk konstant?

April 24  by Eliza

Den dielektriske konstant er forholdet mellom den absolutte permittiviteten av et materiale, og den absolutte permittiviteten til et vakuum. Den tekniske definisjonen av "dielektrisk konstant" eller "relative permittiviteten" er komplisert og fortsatt debattert blant elektroingeniører. Dette skyldes at permittiviteten til et materiale avhenger av frekvensen av den påtrykte spenning. Uttrykket "statisk dielektrisitetskonstant" brukes for å beskrive dette forholdet når en likestrøm eller null frekvens spenning tilføres.

Kondensatorer er enheter som lagrer elektriske ladninger. De har en rekke anvendelser innen elektronikk på grunn av deres unike egenskaper. De brukes som filtre i strømforsyninger for å fjerne svingninger i utgangsspenning, som timing konstanter i oscillatorkretser og å blokkere likestrøm (DC) spenning mens passerer vekselstrøm (AC) spenning i forsterker kretser.

En kondensator har to plater eller bånd av ledende materiale adskilt av en isolator. Når en likestrøm påtrykkes over kondensatoren, bygger opp en ladning mellom platene. For å hindre et tap av spenning over gapet mellom platene, er en isolator som er lagt inn mellom platene. Denne isolator er kjent som dielektrikum.

Uttrykket "kontinuerlig" er villedende når det refereres til den dielektriske permittiviteten eller verdien av en isolator. Som de anvendte frekvensen endres, så gjør dielektrisk konstant. Betegnelsen vanligvis brukt for den frekvensavhengige dielektrisk verdi er "relativ dielektrisitetskonstant."

Etter hvert som frekvensen øker, avtar den relative dielektrisitetskonstant. Som et resultat, er kondensatorer konstruert for å operere innen et gitt frekvensområde. En dielektrisk materiale kan være egnet for bruk med lavere frekvenser, men det kan ikke være i stand til å fungere skikkelig når de utsettes for høy frekvens spenning. Kondensatorer i høyfrekvente kretser trenger isolatorer som har en mye høyere dielektrisk konstant.

Noen dielektriske isolatorer faktisk bidrar til dannelsen av det elektriske felt i en kondensator. Dette gjør de ved å bidra til å konsentrere seg og justere det elektriske feltet. Denne egenskap, sammen med materialâ € ™ s isolerende evne, bestemme dielektrisitetskonstanten eller relativ permittivitet av et gitt materiale.