Hva er Disclosure forskrift?

July 8  by Eliza

Disclosure regelverket er lover som krever en enkeltperson eller en enhet for å avdekke faktiske opplysninger til utenforstående personer eller enheter. Med andre ord, i henhold til lov om offentliggjøring, kan enkeltpersoner og virksomheter bli tvunget til å røpe det som tidligere ble ansett som privat informasjon. For eksempel kan en eiendom selger være forpliktet i noen jurisdiksjoner for å gi en potensiell kjøper med en uttalelse detaljering eventuelle defekter selgeren vet eksisterer på eiendommen. De fleste regjeringer har vedtatt avsløring forskrifter som dekker flere områder av loven, herunder selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, og bank lov. Produksjon, detaljhandel, og gaming er eksempler på andre næringer som ofte styrt av opplysnings forskrifter.

I bedriftssammenheng, avsløring lover krever ofte selskaper å rapportere detaljert økonomisk informasjon samt styring kompensasjonsstrukturer til offentlige etater. I USA, for eksempel, er det Securities and Exchange Commission (SEC) som har ansvaret for å overvåke og gjennomføre informasjons forskrifter. SEC krever selskaper å følge disse lovene for å bli oppført på store USA-børsene. Hvis SEC finner at et selskap har engasjert i avsløring svindel, kan selskapet og dets direktører og ledere står overfor betydelige kriminelle og sivile straffer.

Mengden av informasjon som et selskap er pålagt å opplyse generelt avhenger av om selskapet er privat eller offentlig eid. Offentlig eide selskaper må vanligvis gi mer detaljert informasjon enn privateide selskaper. Mindre, privateide selskaper kan imidlertid være underlagt ytterligere opplysningskrav forskrifter om de selger aksjer til investorer for å hente inn kapital.

Mange eiendomstransaksjoner er regulert av informasjons forskrifter. Noen stater, provinser og land krever selgere å avsløre fysiske forhold til potensielle kjøpere, for eksempel om en del av eiendommen ligger i en flom vanlig. Annen fast eiendom avsløring lover krever selgere å røpe eventuelle feil som ville påvirke en propertyâ € ™ s verdi. Vanligvis er disse lovene skal beskytte uskyldige kjøpere fra å kjøpe en eiendom som inneholder materialfeil, som er ukjent for kjøperen på tidspunktet for transaksjonen. Eiendomsmegling avsløring forskrifter kan være vanskelig å tolke i noen tilfeller, og debatter om hva som utgjør en materialfeil ofte oppstår mellom kjøpere og selgere.

Banking avsløring lover krever vanligvis banker eller andre finanslåneinstitusjoner å røpe kreditt og utlån informasjon til sine kunder. For eksempel, hvis en person tar ut en bil lån fra en bank, banken er vanligvis pålagt ved lov å avsløre vilkårene og betingelsene for lånet. Selv om kreditt og utlån avsløring lover variere fra land til land, informasjonspliktig ofte inneholder minimum månedlige utbetalinger, finans kostnader, rente beregningen, og prosessen for håndtering av fakturering tvisten.

  • Informasjon pliktig inkluderer ofte prosessen for håndtering av betalingstvister.
  • En selger må avsløre alvorlige mangler ved en eiendom under eiendomstransaksjoner.