Hva er Drug Law Enforcement?

August 6  by Eliza

Håndheving av narkotikalovgivningen er en gren av rettshåndhevelse samfunnet som fokuserer spesielt på å håndheve lover som angår kontrollerte stoffer, herunder både illegale rusmidler og legemidler som er lovlig, men kontrollert grunn av bekymringer om vanedannende egenskaper. Rettshåndhevelse agenter som jobber for en narkotikapolitimyndigheter kan utføre en rekke oppgaver, som kan omfatte arbeider med statlige, lokale, nasjonale og internasjonale politistyrker i løpet av forske og straffeforfølge narkotika brudd. Et bemerkelsesverdig politimyndigheter som fokuserer på narkotika og narkotikaspørsmål er den Drug Enforcement Administration (DEA) i USA.

Mange nasjoner har en rekke lover som gjelder for narkotika. Disse lovene kan inkludere regelrett forbud mot bestemte legemidler som anses å ha noen medisinsk verdi, sammen med kontroller på medisiner som kan være farlig. Medlemmer av narkotika politiet er kjent med disse lovene og deres straffer. De kan være involvert i etterforskningen smuglerringer, produksjon eller dyrking av narkotika, salg av narkotika, og narkotikamisbruk.

Narkotika er alvorlig problem i mange land, begrunner opprettelsen av politiet som spesifikt retter narkotika brudd. I urbane områder, narkotika bidra til samfunnet vold som forhandlere sliter for kontroll av markedet, og laboratorier der narkotika blir produsert eller bearbeidet kan finnes i både urbane og rurale områder, bidrar til vold, samfunnet spenninger, og miljøproblemer. Misbruk av rusmidler er også en offentlig sikkerhet problemet, og Drug Enforcement agenter er også opptatt av forurensning av narkotika, noe som kan skje når narkotika er kuttet, og kan bidra til alvorlige helseproblemer for folk som bruker narkotika.

Drug rettshåndhevelse agenter ha evne til å initiere og drive etterforskning narkotika brudd. De kan også koordinere opprydding og oppdemning av narkotika laboratorier og prosessområder, og de kan beslaglegge eiendeler som har vært knyttet til produksjon, foredling, transport og salg av narkotika. De kan også være involvert i lokale prosjekter som er designet for å kutte ned på bruk av narkotika, og for å opplyse offentligheten om bekymringer knyttet til narkotikabruk og misbruk. Koblingen mellom narkotika og terrorvirksomhet har også ført til at mange narkotika politiet å jobbe med anti-terrorisme oppgave styrker og etater som omhandler nasjonale sikkerhetsspørsmål.

Kontrollerte reseptbelagte legemidler kan spores av narkotika politi i en rekke måter. Sykehus og medisinske klinikker er ofte forpliktet til å opprettholde kontrollerte stoffer logger for å spore narkotika de bruker, sto for alle de farlige eller høyrisikostoffer de utnytte. Drug Enforcement agenter kan være involvert i etterforskning forsømmelse på den delen av medisinsk personell som misbruker slike legemidler eller foreskrive dem i upassende situasjoner.

  • Drug rettshåndhevelse kan fokusere på enkelte nabolag som er varme senger for narkotikabruk.
  • Drug rettshåndhevelse fokuserer spesielt på håndtering av legemiddelrelaterte lovbrudd, for eksempel besittelse og bruk av narkotika.
  • En av oppgavene til narkotika politi etterforsker smugling ringer.
  • Narkotikalovgivningen håndhevere kan ha å forholde seg til voldsutøvere.
  • En stor del av narkotika rettshåndhevelse hindrer salg av illegale rusmidler.
  • Narkotika offiserer kan setup sjekkpunkter for å søke etter ulovlige gjenstander.
  • Reseptbelagte legemidler kan bli lettere spores av rettshåndhevelse.
  • Narkotika offiserer kan gjennomføre raid av kjente narkotika produksjon områder.