Hva er Dry Cargo?

March 11  by Eliza

Tørrlast er et begrep som brukes til å beskrive varer som er solid og tørr, og krever ingen spesielle typer forholdsregler under frakt prosessen. Varer av denne typen er ikke noen form for gass eller væske, og kan fraktes i containere som ikke har noen form for temperaturkontroll utstyr inkludert. Det finnes en rekke typer varer som kan anses tørrlast, inkludert noen tørre gode produkter, metaller som jern eller stål, og enda noen typer mat korn som har en høyere toleranse for varme eller kulde.

Tørrlast frakt anses å være relativt enkelt å oppnå. Varer som er inkludert i denne type forsendelse krever noe mer enn forsvarlig pakking og lagring innen da container for å bli transportert fra et punkt i origo til et punkt av reisemål. Produkter av denne typen er svært lite sannsynlig å ødelegge selv om ekstrem varme eller kulde oppleves under forsendelsen prosessen. Siden tørrlast representerer mindre kostnader for avsender å sikre at varene kommer i brukbar stand, kostnadene vurdert for shipping prosessen er vanligvis lavere enn kostnadene ved frakt av varer som krever ekstra spesiell håndtering.

En tørr last beholder normalt lufttett, og forhindrer utenfor element fra skade varene som blir sendt. Dette gjelder uansett om varene blir sendt via jernbane, over veien, eller ved vann. Tørrlastskip, lastebiler og jernbanevogner normalt ikke omfatte utstyr for å holde temperaturen inne i containere innenfor et gitt område, siden de tørre varer som ikke er påvirket av temperaturendringer. Vanligvis potensialet for fuktighet inn i container, samt skader påført dersom varene skifte under transport, er de to områdene av bekymring når du sender noen form for tørrlast.

Mange nasjoner gi nærmere forskrifter om forsendelsen av tørrlast innenfor sine grenser. I tillegg er prosessen med å importere eller eksportere denne type last også normalt dekket i statlige handelsregler mellom de to landene. Avsendere observere denne forskrift og pleier også å informere sine kunder om hva forholdsregler bør tas ved utarbeidelse av varer for forsendelse, hva slags lasting og lossing prosesser vil bli involvert, og hva du kan forvente i form av kostnader for å gi shipping service. Når fulgt riktig, er sjansene for forurensning som følge av eksponering for fukt, eller skade forårsaket av skiftende under transport minimeres, slik at varene å komme frem til målet, i samme stand som da de forlot sin port av opprinnelse.

  • Siden tørrlast er vanligvis ikke påvirket av temperaturendringer, er lasteskip ofte brukt til å transportere last over lange avstander.
  • Tørrlast kan sendes ombord intermodale containere uten behov for noe ekstra kjøling eller elektrisk støtte.