Hva er DUI Classes?

March 7  by Eliza

Kjøring under påvirkning (DUI) klasser er kurs personer som har mottatt DUI overbevisning må vanligvis delta for å tilfredsstille vilkårene i sine setninger. De kan også være kjent som kjører i beruset tilstand (DWI) klasser, avhengig av terminologien som brukes i en region hvor en sjåfør er dømt. Disse kursene er utformet for å gi sjåfører med informasjon om å lage trygge kjøre valg og blir bedre sjåfører, og de er vanligvis en del av en større domstol setning som kan omfatte mandat alkohol rådgivning, samfunnstjeneste, bøter, og fengsel.

DUI brudd blir tatt svært alvorlig i mange deler av verden. I tillegg til å utgjøre en risiko for sjåføren, de også utgjøre en risiko for samfunnet, som fyllekjørere kan bli involvert i ulykker med annet kjøretøy, inkludert biler drevet av edru drivere. Mange regioner har obligatoriske straffeutmålingen lover for DUI overbevisning og på andre områder, er dommerne tillot mer breddegrad. I begge tilfeller kan en som er dømt for fyllekjøring forvente å ta DUI klasser.

Noen DUI klasser skje over en eneste lang sesjon, vanligvis varer en hel dag. Andre kan dekke en helg eller en lengre periode. Mens i klassen, vil sjåførene få generell kjøresikkerhetsinformasjon, samt opplæring om fyllekjøring og tilhørende farer. Det er ikke uvanlig for klasser å inkludere filmer og gjesteforelesere som polititjenestemenn eller ofre for fyllekjørere.

Mens DUI klasser er tilsynelatende laget for å gi sjåfører med informasjon for å hjelpe dem å unngå å bryte loven igjen, de er også utformet som en form for straff. Ved hjelp av film og forelesere kan også være et verdifullt verktøy for skremmende sjåfører til å unngå fyllekjøring i fremtiden. På slutten av klassen, kan studentene bli pålagt å ta prøvene gir den kunnskapen de absorberes i løpet av kurset. De kan også bli bedt om å reflektere over sine erfaringer i klassen og for å diskutere de moralske og etiske problemstillinger knyttet til DUI, samt de juridiske problemer.

Når dui klasser inngår som en del av en setning, bør sjåførene ta en klasse fra en godkjent liste gitt av retten. Hvis en klasse ikke er oppført, kan det ikke bli akseptert av retten for oppfyllelse av setningen. Siden det er vanligvis en frist på å fullføre dui klasser, tar en ikke godkjent klasse kan potensielt true sjåføren, som retten kan pålegge ekstra straff hvis dommen ikke er fullført innen fristen.

  • DUI klasser kan være et krav for noen som ikke klarer en nøkternhet sjekkpunkt.
  • DUI klasser er pålagt ved lov for DUI lovbrytere i enkelte områder.
  • DUI klasser er vanligvis en del av straffen for noen dømt for fyllekjøring.