Hva er Dynamiske Signs?

January 18  by Eliza

Dynamiske skiltene er indikatorer i skrevet musikk som instruere utøveren på hvordan du skal spille, synge, eller utføre et stykke. De refererer ofte til den type lyd ønsket, basert på hva som er passende til musikken. Dynamiske skiltene blir ofte brukt som retningslinjer i stedet for regler; samtidig som det gir forslag til hvordan et stykke bør utføres, de forlater rommet for kreative og kunstneriske valg.

Noen dynamiske skiltene viser til lydnivå produsert. Begrepene er hentet fra italienske ord og vanligvis er skrevet som forkortelser over musikken ansatte. Den roligste volum indikeres er typisk pianissimo, ofte skrevet pp. Piano forkortet til p som indikerer en rolig tone, men ikke så myk som pianissimo. For å indikere et høyt volum, kan komponister skrive forte for høyt eller fortissimo for svært høyt. Disse er ofte skrevet fullt ut, men ofte forkortet til f eller ff.

Dynamiske skilt om volum er ofte skrevet som i forhold til hverandre, slik at de nøyaktige lydnivåer eller mykhet vil vanligvis avgjøres av utøveren eller dirigent. Av og til vil score selv indikere mellom høye eller halvfaste volumer, bruke begrepene mezzo-forte eller mezzo-piano. Vanligvis vil disse bli skrevet som mf eller mp. Du kan også se dynamiske tegn som indikerer hvor raskt en volumendring bør gjøres. En crescendo er en sakte bygge økning i volum, mens sforzando antyder en brå, dramatisk endring.

Noen dynamiske skilt viser stilen som en del av et stykke bør utføres. De fleste av disse også kommer fra italienske vilkår og er angitt over eller under den delen de påvirker. Staccato krever en skarp, rytmisk lyd, mens legato indikerer en jevn og tilkoblede tone mellom notater. Sotto voce, som kan oversettes som "myk stemme" og antyder at resultatene av den delen skal være dempet og myk.

For vokalister, kan dynamiske skiltene være nyttige verktøy for å forstå stykket. Ofte må sangere utføre i andre enn det eget språk, og kan ikke være i stand til å få en nøyaktig oversettelse av ordene de synger. Følgende ledetråder i dynamikken, kan sangere kunne fange stemningen, følelser og følelsen av et stykke, selv om ordene er uforståelig.

Dynamiske skiltene er viktig for ytelsen til et musikkstykke. Mye som lys og skygge gi dybde til et maleri, komponister, artister og dirigenter bruke dynamikk for å gi dybde til en sang eller symfoni. Selv om de ikke er ment som obligatorisk instruksjon, kan de være fordelaktige i å forstå den tilsiktede lyden av et stykke.