Hva er Dyslipidemi?

September 19  by Eliza

Dyslipidemi er en medisinsk tilstand som oppstår hos personer som har unormale nivåer av lipider som kolesterol eller triglyserider blod. Denne tilstanden kan omfatte høye blodnivåer av lavdensitets lipoprotein (LDL), høye nivåer av triglyserider eller lave nivåer av høy-tetthets lipoprotein (HDL) blod blod. Leger vanligvis diagnostisere denne medisinsk tilstand med blodprøver som måler mengden av lipider i blodet. Personer med unormale blod-lipid nivåer kan oppleve noen symptomer, men i mange tilfeller utvikler denne tilstanden uten symptomer. Leger generelt behandle dyslipidemi pasienter med medisiner og livsstilsendring anbefalinger.

Physicians generelt diagnostisere tilfeller av dyslipidemi med hjelp av flere blodprøver lipid. Pasienter som typisk har høye nivåer av lav-tetthets lipoprotein blod dersom de har mer enn 100 milligram av LDL per desiliter blod. Høy triglyseridnivåer vanligvis oppstår når nivåene av triglyserider er høyere enn 150 milligram per desiliter blod. Lave nivåer av high-density lipoproteiner kan utvikle seg i dyslipidemi tilfeller der folk har mindre enn 40 milligram av HDL per desiliter blod.

I noen tilfeller kan folk med høyt kolesterol utvikle fettavleiringer i huden eller sener. Unormalt høyt blod-triglycerid-nivåer kan føre til forstørrelse av milten eller leveren, så vel som pankreatitt. Åreforkalkning er en innsnevring av arteriene som kan oppstå i enkelte dyslipidemi tilfeller. Risikoen for slag eller hjerteinfarkt kan også øke i dyslipidemi pasienter som har blokkert eller trange arterier.

Folk generelt har en økt risiko for å utvikle dyslipidemi som de blir eldre. Denne medisinske tilstanden er vanligvis mer vanlig hos menn enn hos kvinner. Overvekt og fedme enkeltpersoner så vel som fysisk inaktive mennesker kan også være mer sannsynlig å utvikle høye nivåer av kolesterol og triglyserider. Dietter som inneholder mye kolesterol eller fett kan bidra til en økt risiko for unormale lipid nivåer i enkelte individer. Folk som drikker store mengder alkohol kan også ha større risiko for å utvikle høye blodfettnivåer.

Pasienter med diabetes og nyresykdom utvikler ofte høye blodfettnivåer, spesielt hvis deres medisinske forhold ikke er effektivt behandlet. Sigarettrøyking kan også føre til at noen mennesker til å utvikle usunne blod nivåer av kolesterol. Folk som bruker flere typer legemidler inkludert østrogener, kortikosteroider og p-piller kan ha en økt risiko for dyslipidemi. Tiazid vanndrivende medisiner og noen antivirale medisiner kan også gjøre noen pasienter mer mottakelige for denne medisinsk tilstand.

Leger anbefaler vanligvis endringer i livsstil for å behandle høyt blod-lipid nivåer. Pasienter kan få kostanbefalinger, inkludert en økning i frukt og grønnsaker, samt en reduksjon i kosten trans-fettsyrer og mettet fett. Personer med høyt kolesterol kan forbedre sin tilstand med regelmessig mosjon i mange tilfeller. Overvektige personer som slanker seg og røykere som slutter å røyke kan forbedre sine sjanser til effektiv behandling av høye blodfettnivåer. Noen pasienter har nytte av medisiner som statiner.

  • Høy triglyseridnivåer vanligvis oppstår når nivåene av triglyserider er høyere enn 150 milligram per desiliter blod.
  • Kvinner som bruker p-piller kan ha en økt risiko for dyslipidemi.
  • Røyking kan øke kolesterolnivået.
  • Overvektige personer kan være mer sannsynlig å utvikle dyslipidemi.
  • Overdreven bruk av blodlipider kan øke forekomsten av hjertesykdom ved å blokkere arteriene.
  • Krevende rødvin kan bidra til å øke nivåene av high density lipoprotein i blodet.