Hva er dyspraksi symptomer?

April 30  by Eliza

En person som lider av dyspraksi kan oppleve at sykdommen påvirker mange områder av livet. Dyspraksi symptomer kan påvirke en person følelsesmessig, fysisk, intellektuelt og sosialt, og selv svekke en persons normal læringsprosess. Legene vet ikke hva som forårsaker tilstanden, men det finnes teorier. Noen forskere mener at en umodenhet av nevroner utvikling i hjernen kan være årsaken til dyspraksi symptomer.

Dyspraksi er arvelig, og sykdommen begynner ofte i barndommen. Et individ kan være uvitende om at han eller hun har sykdommen, men fordi mange barn med sykdommen ikke har noen symptomer. Dyspraksi er vanlig i både voksne og barn, og sykdommen rammer i hovedsak menn. Åtti prosent av personer diagnostisert med denne tilstanden er mann. På verdensbasis påvirker tilstanden opp til 10% av befolkningen.

En person som lider av dyspraksi kan oppleve ulike symptomer. Barn med tilstanden kan være for sent å nå visse milepæler. For eksempel kan de ha problemer med matematikk, språkutvikling, skriving, eller selv har fysiske problemer som en pjokk.

Små barn med dyspraksi symptomer kan ta lengre tid å rulle over, krype, stå, gå, snakke, og toalett tog. Som de blir eldre, kan motoriske ferdigheter ta lengre tid å utvikle og forringe childâ € ™ s evne til å spille fange, hopp, hopp, eller sparke en ball. Dyspraksi symptomer forstyrre en persons sosiale og sensoriske utvikling.

En person som lider av dyspraksi kan også være følsomme for lys, berøring, støy, og smak. Personer med tilstanden er også mer sannsynlig å føle seg stresset, engstelig eller deprimert. Dette kan gjøre det svært vanskelig for personen å opprettholde sunne relasjoner og tilpasse seg nye situasjoner.

Et annet vanlig symptom på dyspraksi er vanskeligheter med å organisere tanker. Personer med tilstanden kan ha en dårlig følelse av retning eller tid. Mange lider av dårlig korttidshukommelse og blir lett distrahert. Det kan være svært vanskelig for en voksen med dyspraksi å fullføre oppgaver og gjøremål. Symptomene på sykdommen er bemerkelsesverdig lik ADHD og kan lett bli forvirret.

Dessverre er det ingen kur for dyspraksi. Det er flere måter som en person kan takle sykdommen og komme rundt vanskelighetene forbundet med dyspraksi. I barndommen, ergoterapeuter, språk terapeuter, og spesiallærere kan alle hjelpe en person med dyspraksi nå sitt fulle potensial. Når en person blir voksen, kan øvelser og støttegrupper hjelpe ham eller henne lære å utføre aktiviteter og daglige aktiviteter som er vanskelig på grunn av tilstanden.

  • Noen forskere mener at umoden nevron utvikling i hjernen kan være årsaken til dyspraksi symptomer.
  • Dyspraksi kan svekke en persons normal læringsprosess.
  • Personer med dyspraksi kan sensitivie til lys, berøring, smak, og støy.
  • En person med dyspraksi kan være mer sannsynlig å føle seg stresset, engstelig eller deprimert.