Hva er elektriske egenskapene?

September 12  by Eliza

Elektriske egenskaper er de fysiske forhold som gjør at en elektrisk ladning å flytte fra atom til atom i et bestemt materiale. Disse egenskapene varierer sterkt mellom de tre store typer materialer: faste stoffer, væsker og gasser. Mekaniske egenskaper av solide materialer som metall er høy, mens elektriske ladninger ikke bevege seg så lett i vann og har en enda mer vanskelig tid med gasser. I hvert element, det finnes unntak: noen faste stoffer er dårlige ledere, og noen gasser kan bli gode ledere.

Faste stoffer og elektrisitet ofte er en perfekt kombinasjon for ledningsevne. De elektriske egenskaper av kobber, stål og andre metaller som gir den optimale mulighet på grunn av den fysiske nærhet av atomer. Når elektronene kan passere lett mellom atomer, fremmer dette elektriske ledningsevne. Solids som sølv, kobber og aluminium er populært med elektrisk arbeid fordi svært lite energi går tapt når strømmen går gjennom disse metallene.

Ikke alle faste stoffer har imidlertid besitte de sterke elektriske egenskaper av metallet. Elementer som glass, tre og plast anses isolatorer fordi de tettpakkede elektroner ikke deler elektriske ladninger lett. Når en elektrisk strøm tilføres til disse materialene, skjer ingenting. Disse faste stoffer er fortsatt verdsatt i elektrisk arbeid, men ofte for å beskytte mennesker mot elektriske ladninger.

De elektriske egenskaper som finnes i væsker variere avhengig av materialet. Saltvann, for eksempel, har egenskaper som gir mulighet for god ledningsevne for elektrisk kraft, fordi ionene i saltet fremmer en fri flyt av strøm. Selv om elektrisitet kan passere gjennom vanlig vann, er drikking og destillert vann regnes isolatorer på grunn av dårlig flyt av elektrisitet. Andre væsker som olje, bensin og parafin inneholde enda bedre isolerende egenskaper fordi elektrisitet har en vanskelig tid passerer gjennom.

De elektriske egenskaper for gasser svinge de fleste av alle de tre grunnleggende materialer. I en normal tilstand, gasser som oksygen, karbondioksyd og nitrogen er så dårlige ledere av elektrisitet de faktisk ansett som ikke-ledere. Hvis disse gasser er utsatt for forskjellige elementer, men egenskapene raskt endres. For eksempel når barometertrykket synker, som med en elektrisk storm, gasser bli en bedre leder av elektrisitet. Trykket skaper en mer tett atmosfære og gir mulighet for elektrisitet, ofte i form av lyn, til å bevege seg mer fritt.

  • Metaller som aluminium brukes ofte i kraftledninger på grunn av deres elektriske ledningsevne.
  • Lyn er en form for elektrisitet.