Hva er elektrokjemi?

December 13  by Eliza

Elektro er en gren innen kjemi som involverer skjæringspunktet mellom kjemiske reaksjoner og elektriske strømmer. Enkelte kjemiske reaksjoner kan katalyseres ved nærværet av en elektrisk strøm, og omvendt, er det mulig å generere elektrisitet gjennom prosessen av en kjemisk reaksjon. Mens denne jakten kan høres esoteriske, sjansene er svært høy at du drar nytte av elektrokjemi i dette øyeblikk, eller at du vil være på et tidspunkt i dag, fordi det er den underliggende prosessen bak en lang rekke ting, fra kjemiske signalisering i din egen kropp for driften av et bilbatteri.

Moderne elektrokjemi har skilt seg vesentlig fra det 18. århundre røttene av dette fagfeltet. I tillegg til inspirerende mye av ren forskning, elektrokjemi brukes i et bredt spekter av industrielle prosesser, og i teknologien benyttes i en rekke innstillinger. Tidligere forskere var først og fremst interessert i å forklare fenomener de ikke forstår, mens moderne forskere er interessert i å finne nye anvendelsesområder for elektrokjemi, og for å forstå komplekse elektrokjemiske reaksjoner. De er også interessert i å forstå elektrokjemiske reaksjoner på en svært liten skala og grunnleggende nivå, nå som teknologien for presise observasjoner av denne typen er tilgjengelig.

Alle levende organismer bruker elektrokjemi til en eller annen grad, fra elektrisk ål til den ydmyke potteplante. Levende organismer har merkbare elektriske felt som genereres ved hjelp av kjemiske reaksjoner i kroppen, og elektrokjemiske reaksjoner som er involvert i en rekke biologiske prosesser. Av denne grunn, noen biologer er interessert i elektrokjemi, som er andre folk som jobber i den naturlige verden, eller er interessert i naturmiljøet.

En av de underliggende konsepter i elektrokjemi er reduksjon / oksydasjon eller redoks-reaksjon, som beskriver en situasjon hvor elektronene er vunnet eller tapt. Mens en liten skala reaksjon ikke vil generere nyttig energi, omfatter det de samme elektroner som beveger seg gjennom ledningene i et hjem, og disse reaksjoner kan anvendes for å danne et brukbart elektrisk strøm. Prosesser som fotosyntese og respirasjon involverer redoksreaksjoner, noe som gjør dem elektrokjemisk natur.

Elektro brukes også i vitenskapelige laboratorier for behandling og analyse av en rekke materialer. Det er også brukt i prosesser slik som elektroplettering, hvor egenskapen til elektrolytisk utfelling blir utnyttet, og i driften av batterier, som benytter en kjemisk reaksjon for å generere elektrisk energi. Et annet eksempel på en naturlig elektrokjemiske reaksjonen er korrosjon, særlig jern oksydasjon, som er bedre kjent som "rust" blant legfolk.

  • Elektro er viktig i driften av bilbatterier.
  • Fotosyntesen er elektrokjemisk i naturen.