Hva er Employment kontraktsrett?

June 11  by Eliza

Arbeidsavtale loven er kroppen av loven knyttet til avtaler inngått mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Skriftlige, muntlige eller implisitte kontrakter ofte gi opphav til konflikter i et ansettelsesforhold, og i noen tilfeller sluttresultatet er urettmessig oppsigelse. Det finnes flere typer arbeidsavtaler, inkludert ikke konkurrere avtaler, fraskrivelse av rettighetsavtaler, og sluttavtaler. En på-vilje ansatt er en arbeidstaker som tilbys ingen ansatte kontrakt som eller blir tilbudt en kontrakt, men kan sies opp når som helst. Sysselsetting arbeidsplassen problemer knyttet til at-vilje ansatte eller ansatte under langsiktige kontrakter er ofte utenfor rammen av arbeidsavtalen lov.

Ansatte ofte ansette advokater en anmeldelse av en arbeidsavtale for å unngå juridiske fallgruver og for å sikre at deres rettigheter blir beskyttet og at kontraktene er i deres beste interesse. For eksempel kan en ansatt har frafalt sine rettigheter til rettssak i kontrakten, og må gå til voldgift der et panel av dommere bestemmer problemer. Advokater som representerer begge sider av en arbeidskontrakt lov tvist må ofte prosederer på mislighold saker, men enkelte ansettelseskontrakter kaller for alternative tvisteløsningsmetoder i stedet for søksmål. Ikke-konkurrere avtaler er også viktig for ansatte og arbeidskontrakt lov, fordi i disse avtalene ansatte ofte enige om ikke å arbeide for eksisterende eller framtidige konkurrenter for en bestemt tidsperiode. Når en ikke-konkurrere avtale er signert, domstoler ofte håndheve den med mindre ita € ™ s vist seg å være for restriktive i henhold til regionale arbeidskontrakt lover.

Arbeidsgivere bruker ofte advokater for å sikre at kontraktene de tilbyr er i samsvar med nasjonale og regionale forskrifter og lover, for eksempel anti-diskrimineringslover. De bruker ofte arbeidsavtale loven som en måte å beskytte sin virksomhet. For eksempel kan en ikke-konkurrere avtalen inkluderer en restriksjon på den ansatte å anmode den employerâ € ™ s kunder for en periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Begrunnelsen er at hvis det ikke er slik restriktiv pakt, kunne ansatte stjeler kunder bort og føre til at selskapet for å lide tap. Fraskrivelse av rettighetsavtaler er ofte finnes i sluttavtaler for å skjerme arbeidsgivere fra fremtidige søksmål fra ansatte etter å ha betalt dem ekstra penger ved opphør.

Arbeidsavtale lov omfatter også selvstendig oppdragstaker saker. Noen arbeidsgivere risikerer en uavhengig entreprenør som blir klassifisert som en ansatt for skatteformål. Tvister kan oppstå mellom arbeidsgivere og regjeringen skatte etater om den uavhengige kontrakt, samt hvorvidt employerâ € ™ s handlinger motsi entreprenøren status.

  • Arbeidsgivere bruker ofte advokater for å sikre arbeidsavtaler er lovlydige.
  • Sysselsetting kontraktsrett innebærer avtaler inngått mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
  • Arbeidsgivere bruker ofte advokater for å sikre at kontraktene de tilbyr er i samsvar med nasjonale og regionale forskrifter og lover.