Hva er en absolutt adresse?

October 4  by Eliza

Noen ganger kjent som en ekte adresse, maskinadresse, eller direkte adresse, er en absolutt adresse den spesifikt fast adresse i minnet til et datasystem. Dette er forskjellig fra en relativ adresse, som bruker avstanden mellom et punkt i origo og et punkt av reisemål som middel for å angi plasseringen. En adresse av denne type bidrar til å gjøre det lettere for en datamaskin for å referere til den nøyaktige beliggenhet i minnet der data er lagret.

Den absolutte adresse er bare av flere forskjellige typer minneadresser. I hovedsak er et minne adresse et sted i minnet der et program eller noen form for maskinvareenhet kan plassere data og senere hente det med relativ letthet. En adresse plass som dette er normalt uttrykt som et binært tall med begrenset eller begrenset sekvens som bidrar til å beskrive minnet. Plassen i seg selv kan innbefatte en enkelt byte, eller flere på hverandre følgende byter i minneplasseringen, avhengig av størrelsen av de data som er lagret.

Med en absolutt adresse, er prosessen med å hente data sterkt forenklet. Når brukeren begynner prosessen med å få tilgang til den lagrede informasjon, begynner systemet automatisk å se etter at dataene på adressen tidligere tildelt. Den nøyaktige hastighet som hentingen oppnås avhenger av størrelsen og kraften til adressebussen. Ofte vil utformingen av harddisken også påvirke hastigheten for henting, så vel som selve konstruksjonen av adressen i seg selv.

I løpet av årene, til utforming av systemet tilbyr bruk av en absolutt adresse er blitt mer sofistikerte. Dette er delvis på grunn av behovet for å gi lagringsplass for et bredere utvalg av data, inkludert programmer avgjørende for de grunnleggende funksjonene i systemet. Med de fleste systemer i dag, den absolutte adresse og relativ adresse ta på ulike søkefunksjoner som fungerer i tandem, eller løse spesifikke typer innhenting av data. For det meste, vil den absolutte adresse er knyttet til et sted på selve harddisken minne, mens en relativ adresse vil referere til en mer generalisert sted i virtuelt minne. Det finnes situasjoner der konfigurasjonen av systemet gjør det også mulig å anvende en relativ adresse for data som er lagret i harddisken minne.

Når fungerer som den skal, kan et system identifisere en absolutt adresse i sanntid og gjør gjenfinning uten forsinkelser i det hele tatt. Som med alle type datamaskin funksjon, potensialet for skade på komponenter eller kompromittere av programmeringsspråket som driver funksjoner kan i sin tur øke vanskelighetsgraden av gjenfinningsprosessen. I mange tilfeller er det mulig for et system ekspert for å identifisere opprinnelsen til problemet, erstatte eller reparere de nødvendige komponentene, og tillate gjenvinning prosess å igjen fungere på full kapasitet.

  • En absolutt adresse er fast på datamaskinens minne.
  • En absolutt adresse refererer til et sted på selve harddisken minne.