Hva er en avbildning Radar?

October 3  by Eliza

En avbildning radar er en del av radarutstyr som brukes for avbildning. Radar kan benyttes i en rekke kreative måter, både for sivile og militære applikasjoner, og bildebehandling radar er intet unntak. Denne teknologien kan være spesielt nyttig i antenne kartlegging, slik at observatører å identifisere fenomener og strukturer som ikke ville være synlig ellers.

Radarteknologi innebærer å sende radiobølger, venter på sin refleksjon, og bruke denne informasjonen til å generere nyttige data. En klassisk bruk av radar er i navigasjon, hvor skip og fly kan bruke radar for å identifisere kommende fartøy eller hindringer som kan gjøre det nødvendig en kursendring. For det militære, har radar økt driftssikkerhet betydelig samtidig gir folk med et svært verdifullt verktøy.

I tilfelle av avbilding radar, blir de gjeninnførte radiobølger benyttes for å tegne et bilde. Endringer i radiobølger som de gjenspeiler seg gjenstander på eller i bakken gir data om hvor langt de reiste og hva slags gjenstander de møtte, og skaper et tredimensjonalt bilde av målene enheten er rettet mot. En fordel ved å bruke avbildnings radar er at den virker selv når det er tung skydekke eller en lignende hindring, og det kan brukes til å se gjennom ting som skoger, lag av sand eller jord, og så videre.

En fascinerende bruk av bildebehandling radar er i arkeologi. Historisk arkeologer ble begrenset av hva de kunne se og avdekke. I dag, kan de bruke bildebehandling radar til å gjennomføre brede undersøkelser av et område, kartlegge og utforske et område før de begynner å grave. Imaging radar kan også avsløre spor av historiske sivilisasjoner som kan ha vært helt usynlig før. For eksempel ved oppmåling Sahara med radar imaging utstyr, identifiserte forskerne områder der bekker og innsjøer gang var til stede, slik at de kan finne spor av menneskelige befolkningen i disse områdene, og også samle nyttig informasjon om klimahistorie i den regionen.

Imaging radarutstyr kan brukes på romskip og fly til bilde ulike områder av jorden. Folk kan også kjøre eller presse tenkelig utstyr over et område på bakken, som når geologene kartlegge et område for å lære mer om den underliggende rock. Dette utstyret har en tendens til å være ganske dyrt, og en dyktig tekniker kreves for å drive det for å sikre at de innsamlede dataene er nyttig og verdifull. Teknikere kan også være involvert i tolkning av informasjonen som samles inn av tenkelig radar, identifisere ulike strukturer "sett" av bildeutstyr.

  • Imaging radar kan avsløre spor av historiske sivilisasjoner som kan ha vært helt usynlig før.