Hva er en Avskrivninger Skatt Shield?

April 5  by Eliza

En svekkelse skatt skjold er en strategi som fokuserer på evnen til å redusere de totale skatteforpliktelser ved hjelp avskrivninger på eksisterende eiendeler for å kreve skattefradrag. Den generelle tilnærmingen for denne type aktivitet krever identifisere mengden av avskrivninger som er tillatt for avgiftsperioden og multiplisere dette tallet med dagens skattesats. Beløpet er regnet for å være skatte skjold for den aktuelle eiendel som relatert til skatteåret.

Selve strukturen i en avskrivnings skatt skjold vil avhenge sterkt på hva som er og ikke er antatt å være tillatte i forhold til mengden av avskrivninger. I noen land, bestemmelser innenfor avgiftskoder tillate for det som kalles akselerert avskrivninger. Dette er rett og slett en situasjon hvor skattyter har lov til å kreve en større mengde avskrivninger på en eiendel i løpet av de første årene av eierskap, deretter kreve gradvis mindre i senere år. Andre eiendeler er ikke kvalifisert for denne type avskrivninger, noe som betyr skattyter kan bare kreve opp til et fast beløp i avskrivninger hvert skatteår, basert på kjøpesummen. For å bestemme mengden av avskrivninger og være i stand til å beregne avskrivninger skatt skjold, identifisere dagens politikk om hvordan å avskrive en bestemt type ressurs er avgjørende.

En av fordelene med å bestemme avskrivnings skatt skjold er at det er mulig å redusere den samlede skatteplikt for perioden. Dette kan være nyttig for enkeltpersoner, siden dette betyr mer penger som kan henføres til nyanskaffelser, bidrar mer til et pensjonsfond, eller anskaffe flere eiendeler som kan være gjenstand for avskrivning året etter. Inntekts etater gir detaljert informasjon om hvordan du finner ut om en eiendel er kvalifisert for avskrivninger, og hvordan mengden av avskrivninger kan bestemmes. På samme måte kan skatt fagfolk vurdere beholdningen av klienten og identifisere hvordan du gjør bruk av avskrivnings skatt skjold tilnærming til beste fordel.

Siden skattelovgivningen kan endres fra ett år til det neste, er det viktig å alltid sikre oppdaterte data når du forsøker å bestemme avskrivninger og komme frem til svekkelsen skatt skjold forbundet med en gitt ressurs. Gjør du det hjelper å minimere sjansene for muligens gjekk ut på et fradrag som ville ha senket skatteplikt og gjort det mulig å beholde mer inntekt. For bedrifter og selv for personer med en betydelig mengde av rikdom, engasjerende tjenestene til en profesjonell for å evaluere disse eiendelene kan ofte føre til å identifisere ytterligere fradrag, lett utligne noen av de avgiftene som profesjonell.